Warlock จอมเวทมหาประลัย

Warlock จอมเวทมหาประลัย

ผู้ควบคุมธรรมชาติ จากพลังอำนาจแห่งคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่เรียนรู้มาจากผู้เผยแผ่ตั้งแต่โบราณ ทั้งรุนแรง กว้างใหญ่ และสวยงาม ศัตรูตนใดที่เผชิญหน้ากับมันอาจไม่มีโอกาสรอดกลับมาบอกเล่าให้ใครฟัง

วอร์ล็อค (Warlock) อาชีพคลาส 3 ที่พัฒนามาจาก วิซาร์ด (Wizard) และ ไฮวิซาร์ด (High Wizard) อาชีพนี้จะมีสกิลที่สร้างความเสียหายธาตุต่าง ๆ ที่หลากหลาย กว้างใหญ่ และสวยงามยิ่งขึ้น สายการเล่นจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ สายเวท จะเน้นในการทำลายล้างที่รุนแรงและรวดเร็ว สายก่อกวน จะลงหนักไปกับการลงสถานะศัตรูเป็นหลัก โดยมีสกิลทั้งหมดดังนี้

 • Reading Spell Book (สกิลกดใช้)

จดจำเวทมนต์โจมตีที่ตนเองร่ายเป็นหนังสือ โดยจำนวนที่สามารถจดจำได้นั้นขึ้นอยู่ค่า Mind Slots เมื่อมีการจดจำคาถาจะทำให้ SP ลดลงเรื่อย ๆ จากจำนวน Mind Slots ที่มีในตัว มีทั้งหมด 1 ขั้น (เป็นสกิลที่ไม่มีเวลาร่าย จำเป็นต่อทุกสาย)

 • Freezing Spell

เพิ่มค่า Mind Slots ให้กับสกิล Reading Spell Book เลเวลสกิลที่เพิ่มขึ้นสามารถเพื่อค่า Mind Slots ได้ มีทั้งหมด 5 ขั้น

 • Radius

เพิ่มระยะของความเสียหายเวท และระยะเวลาร่ายเวทถาวรลง (Fixed Cast Time) เลเวลสกิลมีผลต่อระยะความเสียหาย และ Fixed Cast Time มีทั้งหมด 3 ชั้น (ต้องอัพ)

 • Drain Life (สกิลกดใช้)

โจมตีเวทมนต์ ธาตุ Neutral ใส่ศัตรู และมีโอกาสดูดซับความเสียหายบางส่วนมาเป็น HP ของตนเอง โดยเลเวลสกิลมีผลต่อความแรง โอกาส และปริมาณการดูดซับ HP จำเป็นต้องเรียน Radius Lv. 1 มาก่อน มีทั้งหมด 5 ขั้น

 • Soul Expansion (สกิลกดใช้)

สร้างความเสียหายเวทมนต์ ธาตุ Ghost ในพื้นที่ 2 ครั้ง หากศัตรูอยู่ในสกิล White Imprison จะได้รับความเสียหาย 2 เท่า เลเวลสกิลสามารถเพิ่มความเสียหาย และพื้นที่เวทมนต์ จำเป็นต้องผ่าน Drain Life Lv. 1 มีทั้งหมด 5 ขั้น (เป็นท่าธาตุ Ghost ที่รุนแรงที่สุด)

 • White Imprison (สกิลกดใช้)

มีโอกาสสร้างม่านขังตนเองหรือเป้าหมายในกรง โดยศัตรูที่ถูกขังจะเคลื่อนที่ไม่ได้ และรับความเสียหายธาตุ Ghost แรงขึ้น เมื่อหมดเวลาจะระเบิดความเสียหายเพิ่มเติบให้ศัตรูที่อยู่ในกรงด้วย ถ้าหากเป็นตนเองจะไม่มีโอกาสพลาด ไม่ได้รับความเสียจากภายนอกทั้งหมด ยกเว้นธาตุ Ghost หรือสกิลที่มีความเสีหายตายตัว หากใช้กับผู้เล่นจะใช้เวลาขังน้อยกว่าศัตรู เลเวลสกิลสามารถเป็นโอกาส ความเสียหายระเบิด และระยะเวลาการขังผู้เล่นได้ จำเป็นต้องผ่าน Soul Expansion Lv. 3 มีทั้งหมด 5 ขั้น (มีความหลากหลายในการใช้งาน ควรมีติดจัวไว้)

 • Stasis (สกิลกดใช้)

การกับดักรอบตัวเองใส่ผู้เล่นให้ไม่สามารถกดสกิลได้ เลเวลสกิลสามารถเพิ่มพื้นที่ และระยะเวลาของท่าได้ ต้องเรียน Drain Life Lv. 1 มีทั้งหมด 5 ขั้น (สกิลสายปวนต้องมี)

 • Release (สกิลกดใช้)

ปล่อยตัวธาตุ 1 ลูกใส่เป้าหมาย หรือสกิลที่อยู่ใน Reading Spell Book ได้ เลเวลสกิลจะให้ปล่อยหินธาตุทั้งหมดได้ในครั้งเดียว มีทั้งหมด 2 ขั้น (จำเป็นต่อทุกสาย)

 • Recognized Spell (สกิลกดใช้)

เพิ่มความเสียหายเวทมนต์ใส่ตัวเอง ให้อยู่ในค่าความเสียหายที่แรงที่สุดที่ทำได้เสมอ และใช้ SP ในการใช้สกิลเพิ่มขึ้น 25% เลเวลสกิลมีผลต่อความระยะเวลา และการกดใช้อีกครั้ง (Cooldown) จำเป็นต้องผ่าน Release Lv. 2, Stasis Lv. 1 และ White Imprison Lv. 1 ก่อน มีทั้งหมด 5 ขั้น (จำเป็นต้องอัพ จะทำให้ความเสียหายเพิ่มขึ้นเยอะมาก)

 • Marsh Of Abyss (สกิลกดใช้)

วางหลุมดำใส่ศัตรู ทำให้ลดความเร็วเคลื่อนที่ ค่า AGI และค่า DEX และยกเลิกผลของการเคลื่อนที่และการโจมตีเร็วทุกอย่าง ระยะเวลาขึ้นอยู่กับค่า INT และค่า LUK ของเป้าหมาย (การใช่กับผู้เล่นจะทำให้ประสิทธิภาพลดลงครึ่งหนึ่ง) เลเวลสกิลจะช่วยเพิ่มความช้า และปริมาณการลด AGI และ DEX จำเป็นต้องเรียน Quagmire Lv. 1 มีทั้งหมด 5 ขั้น (เป็นสกิลของสายก่อกวนที่ต้องอัพ)

 • Summon Fire Ball (สกิลกดใช้)

สร้างหินธาตุ Fire รอบตัวเอง และลด SP ลงเรื่อย ๆ ตามจำนวนหินธาตุ เลเวลสกิลสามารถเพิ่มความเสียหาย และระยะเวลาของหินได้ จำเป็นต้องผ่าน Meteor Storm Lv. 1 มีทั้งหมด 5 ขั้น

 • Summon Water Ball (สกิลกดใช้)

สร้างหินธาตุ Water รอบตัวเอง และลด SP ลงเรื่อย ๆ ตามจำนวนหินธาตุ เลเวลสกิลสามารถเพิ่มความเสียหาย และระยะเวลาของหินได้ จำเป็นต้องผ่าน Storm Gust Lv. 1 มีทั้งหมด 5 ขั้น

 • Summon Lightning Ball (สกิลกดใช้)

สร้างหินธาตุ Lightning รอบตัวเอง และลด SP ลงเรื่อย ๆ ตามจำนวนหินธาตุ เลเวลสกิลสามารถเพิ่มความเสียหาย และระยะเวลาของหินได้ จำเป็นต้องผ่าน Lord of Vermillion Lv. 1 มีทั้งหมด 5 ขั้น

 • Summon Stone (สกิลกดใช้)

สร้างหินธาตุ Earth รอบตัวเอง และลด SP ลงเรื่อย ๆ ตามจำนวนหินธาตุ เลเวลสกิลสามารถเพิ่มความเสียหาย และระยะเวลาของหินได้ จำเป็นต้องผ่าน Heaven’s Drive Lv. 1 มีทั้งหมด 5 ขั้น

 • Crimson Rock (สกิลกดใช้)

เรียกลูกไฟเวทมนต์ธาตุ Fire ลงมาสร้างความเสียหาย 7 ช่อง 7 ครั้งในพื้นที่ และทำให้ศัตรูกระเด็นถอยหลัง 3 ช่อง มีโอกาส 40% ทำให้ติดสถานะ Stun เลเวลสกิลสามารถเพิ่มความเสียหายได้ จำเป้นต้องผ่าน Summon Fire Ball Lv. 1 มีทั้งหมด 5 ขั้น (สกิลที่แรงที่สุดของอาชีพ และมีของเสริมเยอะ)

 • Hell Inferno (สกิลกดใช้)

เรียกไฟเวทมนต์จากพื้นพิภพธาตุ Fire และธาตุ Shadow ใส่เป้าหมายและมีโอกาสทำให้ติดสถานะ Burning เลเวลสกิลสามารถเพิ่มความเสียหาย และโอกาสของท่าได้ จำเป็นต้องผ่าน Crimson Rock Lv. 2 ก่อน มีทั้งหมด 5 ขั้น (นำมาใช้เพื่อสร้างความเสียหายธาตุ Shadow)

 • Comet (สกิลกดใช้)

สร้างลูกไฟเวทมนต์ธาตุ Neutral ขนาด 19 ช่อง สร้างความเสียหายใส่ศัตรู และทำให้ถอยหลัง 2 ช่อง ศัตรูที่อยู่ใกล้ใจกลางของลูกไฟจะได้ความเสียหายมากขึ้น มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Burning 15 วินาที โดยเสีย Red Gemstones 2 เม็ด และไม่เสียเลยหากในทีมมี Warlock อีกคน เลเวลสกิลสามารถเพิ่มความเสียหายได้มากยิ่งขึ้น จำเป็นต้องผ่าน Hell Inferno Lv. 3 มีทั้งหมด 5 ขั้น (จะรุนแรงมากหากใช้กับศัตรูเพียงตัวเดียว)

 • Frost Misty (สกิลกดใช้)

เรียกหมอกเวทมนต์ธาตุ Water 19 ช่องรอบตัวผู้ร่ายสร้างความเสียหายเรื่อย ๆ และมีโอกาสทำให้ติดสถานะ Freezing 10 วินาที ระยะเวลาของสกิลจะขึ้นอยู่กับค่า VIT และค่า DEX ของเป้าหมาย เมื่อศัตรูติดสถานะไปแล้วจะไม่ได้รับความเสียหายอีก เลเวลของสกิลสามารถเพิ่มความเสียหาย และโอกาสติด จำเป็นต้องผ่าน Summon Water Ball Lv. 1 มีทั้งหมด 5 ขั้น (ใช้เป็นเพิ่มความเสียหายของสกิล Jack Frost)

 • Jack Frost (สกิลกดใช้)

สร้างหอกธาตุ Water รอบตัวทำให้ศัตรูติดสถานะ Frozen หากศัตรูที่อยู่ในสถานะ Freezing จะได้รับความเสียหายสูงขึ้นเกินเท่าตัว เลเวลสกิลที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ความเสียหายมากขึ้น และระยะของท่าไกลขึ้น จำเป็นต้องผ่าน Frost Misty Lv. 2 มีทั้งหมด 5 ขั้น (สกิลใช้ง่ายที่นิยมของนักเวท)

 • Chain Lightning (สกิลกดใช้)

สร้างลำแสงธาตุ Wind ใส่เป้าหมายและชิ่งไปถูกศัตรูข้าง ๆ ในระยะ 5 ช่อง และขยายการชิ่งเพิ่มขึ้น  7 ช่องเมื่อถูกศัตรูตัวที่ 2 เลเวลสกิลสามารถเพิ่มความแรง และจำนวนการชิ่งได้ จำเป็นต้องผ่าน Summon Lightning Ball Lv. 1 มีทั้งหมด 5 ขั้น (มักใช้กับศัตรูที่อยู่ในเป็นกลุ่ม และเป่าผู้เล่นแนวหลังในกิลด์วอร์)

 • Sienna Execrate (สกิลกดใช้)

ร่ายคำสาปลงพื้นที่ทำให้ศัตรูมีโอกาสติดสถานะ Petrify โดยใช้ Red Gemstones 2 เม็ดในแต่ละครั้ง ไม่มีผลกับธาตุ Undead และ Boss ระยะเวลาของสถานะไม่สามารถลดลงได้ เลเวลของสกิลสามารถเพิ่มโอกาส และระยะของท่าได้ ต้องเรียน Summon Stone Lv. 1 ก่อน มีทั้งหมด 5 ขั้น

 • Earth Strain (สกิลกดใช้)

ใช้เวทมนต์ให้เกิดแผ่นดินไหวธาตุ Earth ใส่ศัตรูที่อยู่ในพื้นที่ และมีโอกาสติดสถานะ Striping เลเวลสกิลมีสามารถเพิ่มความแรง จำนวน ระยะ  และโอกาส จำเป็นต้องผ่าน Sienna Execrate Lv. 2 มีทั้งหมด 5 ขั้น (เป็นสกิลก่อกวนที่สามารถปลดของผู้เล่นได้ถึง 5 อย่างในครั้งเดียว)

 • Tetra Vortex (สกิลกดใช้)

สั่งหินธาตุโจมตีเป้าหมายตั้งแต่ 4 ลูกขึ้นไป โดยเรียงจากธาตุที่เรียกล่าสุดไปธาตุที่เรียกสุดท้าย และทำให้ติดสถานะ Burning, Freezing, Stun และ Bleeding ตามธาตุที่ลงไป เลเวลที่มากขึ้นจะทำให้ความเสียหายรุนแรงขึ้นไปอีก สกิลนี้จำเป็นต้องผ่าน Hell Inferno Lv. 5, Jack Frost Lv. 5, Chain Lightning Lv. 5 และ Earth Strain Lv. 5 มีทั้งหมด 5 ขั้น

อาชีพ Warlock นี้ยังมีการผสมผสานระหว่างสายได้ จึงทำให้การเล่นตัวละครหนึ่งตัวมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร