Sorcerer หมอผีสายจรวด

จอมเวท ผู้ชำนาญธาตุพื้นฐานจากการขวนขวายหาความรู้ด้วยตนเองตามธรรมชาติ และการศึกษาประกอบ จนสามารถนำธรรมชาติออกมาปรับใช้ได้หลากหลายรูปแบบ ไม่เพียงแต่ทำลายล้างยังใช้พัฒนาศักยภาพอื่น ๆ ได้ดี ซอร์เซอเรอร์ (Sorcerer) อาชีพคลาส 3 ที่พัฒนามาจาก สกอร่า (Scholar) และ