Sorcerer หมอผีสายจรวด

จอมเวท ผู้ชำนาญธาตุพื้นฐานจากการขวนขวายหาความรู้ด้วยตนเองตามธรรมชาติ และการศึกษาประกอบ จนสามารถนำธรรมชาติออกมาปรับใช้ได้หลากหลายรูปแบบ ไม่เพียงแต่ทำลายล้างยังใช้พัฒนาศักยภาพอื่น ๆ ได้ดี ซอร์เซอเรอร์ (Sorcerer) อาชีพคลาส 3 ที่พัฒนามาจาก สกอร่า (Scholar) และ

Warlock จอมเวทมหาประลัย

ผู้ควบคุมธรรมชาติ จากพลังอำนาจแห่งคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่เรียนรู้มาจากผู้เผยแผ่ตั้งแต่โบราณ ทั้งรุนแรง กว้างใหญ่ และสวยงาม ศัตรูตนใดที่เผชิญหน้ากับมันอาจไม่มีโอกาสรอดกลับมาบอกเล่าให้ใครฟัง วอร์ล็อค (Warlock) อาชีพคลาส 3 ที่พัฒนามาจาก วิซาร์ด (Wizard) และ ไฮวิซาร์ด