Guillotine Cross มือสังหารนักโทษ

นักล่าผู้ใช้กาต้าเป็นอาวุธคู่ใจ เก่งกาจในด้านการหลบหลีก และซ่อนตัว รวมทั้งการลอบสังหารด้วยยาพิษ หรืออาวุธเบา ทุกความมืดมิดย่อมมีความสว่างซ่อนอยู่เสมอ กิโยตีน ครอส (Guillotine Cross) เป็นอาชีพคลาส 3 ที่พัฒนามาจาก แอสซาสซิน (Assassin)