Minstrel & Wanderer นักประพันธ์แห่งชีวิต

เหล่านักดนตรี ผู้ใช้ตัวโน้ตสร้างความบันเทิง และสร้างความทุกข์ให้กับเหล่าสรรพสิ่งที่ได้ยิน ด้วยสุดยอดบทเพลงที่ศึกษามายาวนาน จะทำให้ยกจิตใจ และบั่นทอนจิจใจได้ตามความต้องการ มินส์เทรล และวันเดอร์เรอร์ (Minstrel & Wanderer) เป็นอาชีพคลาส 3 ที่พัฒนามาจาก เคลาน์

Ranger ผู้พิทักษ์ผืนป่า

มือธนู พร้อมหมาป่าคู่ใจ ออกท่องโลกพงไพร ด้วยความชำนาญด้านกับดัก การยิงธนู และความเป็นมิตรกับสรรพสัตว์ในธรรมชาติ ทำให้เขาคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ มากมาย ในการต่อสู้ และเอาตัวรอดจากพื้นป่า เรนเจอร์ (Ranger) อาชีพคลาส 3