Arch Bishop อัครมุขนายกผู้ยิ่งใหญ่

สุดยอดนักสนับสนุนแห่งราชอาณาจักรผู้ทรงธรรม ยึดถือปกป้องความดีเป็นที่ตั้ง และจัดการสิ่งชั่วร้ายด้วยแรงภาวนาอันศักดิ์สิทธิ์ หลักคำสอนของอาชีพนี้จะช่วยพาท่านไปพบทางสว่าง อาร์ชบิชอป (Arch Bishop) อาชีพคลาส 3 ที่พัฒนามาจาก พรีส (Priest) และ ไฮพรีส (High