Sorcerer หมอผีสายจรวด

Sorcerer หมอผีสายจรวด

จอมเวท ผู้ชำนาญธาตุพื้นฐานจากการขวนขวายหาความรู้ด้วยตนเองตามธรรมชาติ และการศึกษาประกอบ จนสามารถนำธรรมชาติออกมาปรับใช้ได้หลากหลายรูปแบบ ไม่เพียงแต่ทำลายล้างยังใช้พัฒนาศักยภาพอื่น ๆ ได้ดี

ซอร์เซอเรอร์ (Sorcerer) อาชีพคลาส 3 ที่พัฒนามาจาก สกอร่า (Scholar) และ เสจ (Sage) อาชีพนี้จะมีความสามารถในการอัญเชิญสร้างเทคนิคมากสูง และสร้างความเสียหายเพิ่มเข้าทำให้สามารถเอาตัวรอดได้ดี โดยมีสายหลัก ๆ อยู่ 2 อย่างด้วยกันคือ สายอัญเชิญ เน้นในการสนับสนุนสร้างความสามารถตนเอง และสายต่อสู้ ที่ลงไปกับการสร้างความเสียหายที่รุนแรง ซึ่งมีสกิลดังต่อไปนี้  

 • Arrullo (สกิลกดใช้)

สร้างพื้นที่ราตรีให้ศัตรูในพื้นที่มีโอกาสติดสถานะ Deep Sleep โดยใช้ Yellow Gemstone 1 เม็ดต่อครั้ง เลเวลสกิลสามารถเพิ่มพื้นที่ โอกาส และระยะเวลาติดเพิ่มขึ้นได้ ไม่สามารถใช้กับเพื่อนในทีม หรือกิลด์วอร์ จำเป็นต้องผ่าน Warmer Lv. 2 มีทั้งหมด 5 ขั้น (จำเป็นในการต่อสู้)

 • Diamond Dust (สกิลกดใช้)

เรียกไอเวทมนต์แห่งน้ำแข็งธาตุ Water สร้างความเสียหายศัตรูในพื้นที่ มีโอกาสติดสถานะ Crystallization ความเสียหายจะเพิ่มขึ้น หากมีสกิล Endow Tsunami ที่อัพ เลเวลสกิลสามารถเพิ่มพื้นที่ โอกาส และระยะเวลาติดสถานะได้ ต้องผ่าน Deluge Lv. 3 ก่อน มีทั้งหมด 5 ขั้น (ใช้แช่แข็งศัตรูในกิลด์วอร์ได้ดีเยี่ยม)

 • Earth Grave (สกิลกดใช้)

เรียกหอกเวทมนต์จากใต้ดินธาตุ Earth สร้างความเสียหายศัตรูในพื้นที่ สามารถเปิดเผยศัตรูที่อยู่ในสถานะ Hiding และ Cloaking ได้ แล้วมีโอกาสติดสถานะ Bleeding อีกด้วย ความเสียหายจะเพิ่มขึ้น หากมีสกิล Endow Quake ที่อัพ เลเวลสกิลสามารถเพิ่มพื้นที่ โอกาส และระยะเวลาติดสถานะได้ จำเป็นต้องเรียน Earth Spike Lv. 5 มีทั้งหมด 5 ขั้น

 • Electric Walk (สกิลกดใช้)

สร้างเวทสายฟ้าลงบนเท้าผู้ร่ายธาตุ Wind เมื่อเดินจะทำให้พื้นที่ที่เหยียบมีไฟฟ้าสถิตเป็นเวลา 12 วินาที เลเวลสกิลสามารถเพิ่มความเสียหาย และจำนวนไฟฟ้าสถิตได้ ต้องอัพ Whirlwind Lv. 1 มีทั้งหมด 5 ขั้น

 • Extreme Vacuum (สกิลกดใช้)

สร้างลมมรสุมลงในพื้นที่ ทำให้ศัตรูไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ ไม่มีผลกับบอส กิลด์วอร์ และหอคอยไม่สิ้นสุด (Endless Tower) STR ของเป้าหมายสามารถลดระยะเวลาของสกิลนี้ได้ การอัพสกิลสามารถเพิ่มพื้นที่ และระยะเวลาได้ ต้องอัพ Magnetic Earth Lv. 2 มีทั้งหมด 5 ขั้น (ใช้ในการคุมพื้นที่)

 • Fire Walk (สกิลกดใช้)

สร้างเวทไฟลงบนเท้าผู้ร่ายธาตุ Fire เมื่อเดินจะทำให้พื้นที่ที่เหยียบมีไฟสถิตเป็นเวลา 12 วินาที เลเวลสกิลสามารถเพิ่มความเสียหาย และจำนวนไฟฟ้าสถิตได้ ต้องอัพ Volcano Lv. 1 มีทั้งหมด 5 ขั้น

 • Killing Cloud (สกิลกดใช้)

อัญเชิญหมอกเวทมนต์พิษธาตุ Poison ขนาด 7 ช่องศัตรูที่อยู่ในพื้นที่ จะได้รับความเสียหายทุก 3 วินาที และทำให้ติดสถานะ Poison สามารถเรียกสูงสุด 1 ครั้ง หากเรียกอีกครั้งจะทำให้หมอกอันก่อนหายไป ใช้ Red Gemstone 2 เม็ดในแต่ละครั้ง เลเวลสกิลสามารถเพิ่มความเสียหาย และระยะเวลาของสกิลได้ จำเป็นต้องเรียน Heaven’s Drive Lv. 5 มีทั้งหมด 5 ขั้น

 • Poison Burst (สกิลกดใช้)

ระเบิดพิษธาตุ Poison ใส่เป้าหมายที่ติดสถานะ Poison พร้อมยกเลิกสถานะ ความเสียหายจะกระจายไปรอบข้างเป้าหมาย 3 ช่อง จะไม่เกิดผลหากศัตรูไม่ติดสถานะ Poison เลเวลสกิลสามารถเพิ่มความเสียหายได้ จำเป็นต้องเรียน Killing Cloud Lv. 2 มีทั้งหมด 5 ขั้น

 • Psychic Wave (สกิลกดใช้)

สร้างคลื่นเวทมนต์พลังจิตธาตุ Neutral สร้างความเสียหายใส่ศัตรูในพื้นที่ ทุก ๆ ครึ่งวินาที Elemental Spirits สามารถเปลี่ยนแปลงธาตุได้ เลเวลสกิลสามารถเพิ่มพื้นที่ ความเสียหาย และระยะของสกิลได้ จำเป็นต้องผ่าน Dispell Lv. 2 มีทั้งหมด 5 ขั้น

 • Spell Fist (สกิลกดใช้)

นำสกิลตระกูล Bolt มาลงฝ่ามือ และทำความเสียหายเวทมนต์ตามธาตุที่กดไปล่าสุดหลังกดสกิล สามารถร่าย Fire Bolt,  Cold Bolt และ Lightning Bolt ระหว่างอยู่ในสถานะสกิลได้ เลเวลสกิลสามารถเพิ่มความเสียหาย จำนวน และระยะเวลาได้ สกิลตระกูล Bolt มีผลกับความแรงด้วย จำเป็นต้องผ่าน Hindsight Lv. 4 มีทั้งหมด 5 ขั้น

 • Striking (สกิลกดใช้)

เพิ่มการโจมตีในอาวุธ และค่า Critical ใส่เป้าหมายในระยะ 9 ช่อง และทำให้เสีย SP ทุกวินาที เลเวลสกิลสามารถเพิ่มการโจมตี ค่า Critical แต่ลด SP มากขึ้น จำเป็นต้องผ่าน Endow Blaze Lv. 1, Endow Tsunami Lv. 1, Endow Tornado Lv. 1 และ Endow Quake Lv. 1 มีทั้งหมด 5 ขั้น

 • Varetyr Spear (สกิลกดใช้)

เรียกหอกเวทมนต์และโจมตีกายภาพธาตุ Lightning ใส่เป้าหมายในพื้นที่ มีโอกาสให้เกิดสถานะ Stun สกิล Striking และ Endow Tornado สามารถเพิ่มความเสียหายได้ เลเวลสกิลสามารถเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ โอกาส และ ระยะเวลา จำเป็นต้องผ่าน Endow Quake Lv. 1 และ Whirlwind Lv. 4 มีทั้งหมด 5 ขั้น

 • Warmer (สกิลกดใช้)

ปล่อยความอุ่นลงบนพื้นที่ 7 ช่อง เพื่อรักษาและป้องกันสถานะ frozen, freezing และ crystallize สามารถฟื้นค่า HP ในทุก ๆ 3 วินาที เลเวลสกิลผ่านเพิ่มความอัตราฟื้นฟู และระยะเวลาได้ จำเป้นต้องผ่าน Volcano Lv. 1 และ Whirlwind Lv. 1 มีทั้งหมด 5 ขั้น

 • Elemental Action (สกิลกดใช้)

ให้ Elemental Spirit ใช้สกิลใส่เป้าหมาย จำเป็นต้องผ่าน Spirit Control Lv. 3 มีทั้งหมด 1 ขั้น (สายอัญเชิญต้องมี)

 • Analyze Element (สกิลกดใช้)

เปลี่ยนแปลงหิน Elemental Ores และหิน Elemental Stones สกิลมีจำเป็นต้องเรียน Endow Blaze Lv. 1, Endow Tsunami Lv. 1, Endow Tornado Lv. 1 และ Endow Quake Lv. 1 มีทั้งหมด 2 ขั้น (สายอัญเชิญต้องมี)

 • Spirit Control (สกิลกดใช้)

ควบคุม Elemental Spirit ในโหมด Passive, Defensive และ Offensive ตามระดับเลเวล หากกดซ้ำจะทำให้ Elemental Spirit ไปอยู่ในโหมด Idle ปกติซึ่งสามารถฟื้น HP และ SP 2% ในทุก 3 วินาที จำเป็นต้องผ่าน Analyze Element Lv. 1 มีทั้งมหด 4 ขั้น (สายอัญเชิญต้องมี)

 • Spirit Cure (สกิลกดใช้)

ดูด HP และ SP ของตนเอง 10% เพื่อฟื้นค่า HP และ SP ให้ Elemental Spirit ในปริมาณเท่า ๆ กัน จำเป็นต้องผ่าน Spirit Sympathy Lv. 1 มีทั้งหมด 1 ขั้น

 • Spirit Sympathy

เพิ่มค่า Max HP, Max SP, ATK และ MATK ให้กับ Elemental Spirit แต่จะลด SP ของตนเองมากขึ้นเมื่อใช้สกิลประเภท Call เลเวลสกิลจะช่วยเพิ่มสเตตัสต่าง ๆ และใช้ SP มากขึ้นด้วย มีทั้งหมด 5 ขั้น (สายอัญเชิญต้องมี)

 • Call Agni (สกิลกดใช้)

อัญเชิญ Elemental Spirit แห่งไฟออกมาช่วยเพิ่มค่า  ATK และ Hit rate แต่เสีย SP ทุก 10 วินาที จนกว่า Elemental Spirit จะหายไป ใช้หิน Elemental Ores และหิน Elemental Stones ตามเลเวลสกิลที่ต้องการ จำเป็นต้องผ่าน Spirit Control Lv. 1 และ  Warmer Lv. 3 มีทั้งหมด 3 ขั้น

 • Call Aqua (สกิลกดใช้)

อัญเชิญ Elemental Spirit แห่งน้ำออกมาช่วยเพิ่มค่า  MATK และ MDEF แต่เสีย SP ทุก 10 วินาที จนกว่า Elemental Spirit จะหายไป ใช้หิน Elemental Ores และหิน Elemental Stones ตามเลเวลสกิลที่ต้องการ จำเป็นต้องผ่าน Spirit Control Lv. 1 และ Diamond Dust Lv. 3 มีทั้งหมด 3 ขั้น (นิยมใช้ช่วยเพิ่ม MATK)

 • Call Tera (สกิลกดใช้)

อัญเชิญ Elemental Spirit แห่งดินออกมาช่วยเพิ่มค่า  ATK และ DEF แต่เสีย SP ทุก 10 วินาที จนกว่า Elemental Spirit จะหายไป ใช้หิน Elemental Ores และหิน Elemental Stones ตามเลเวลสกิลที่ต้องการ จำเป็นต้องผ่าน Spirit Control Lv. 1 และ Earth Grave Lv. 3 มีทั้งหมด 3 ขั้น

 • Call Ventus (สกิลกดใช้)

อัญเชิญ Elemental Spirit แห่งลมออกมาช่วยเพิ่มค่า  MATK และ Flee Rate แต่เสีย SP ทุก 10 วินาที จนกว่า Elemental Spirit จะหายไป ใช้หิน Elemental Ores และหิน Elemental Stones ตามเลเวลสกิลที่ต้องการ จำเป็นต้องผ่าน Spirit Control Lv. 1 และ Varetyr Spear Lv. 3 มีทั้งหมด 3 ขั้น (นิยมใช้เพราะช่วยลดเวลาร่ายเวทได้)

 • Fire Insignia (สกิลกดใช้)

สร้างอาณาเขตไฟ ธาตุ Fire ลงบนพื้นที่ 3 ช่อง เป็นเวลา 1 นาที เมื่อธาตุ Fire อยู่ในพื้นที่จะได้รับ HP 1% ทุก 5 วินาที หากเป็นธาตุ Earth อยู่ในพื้นที่จะถูกดูดเลือด HP 1% ทุก 5 วินาที และหากเป็นธาตุ Water จะสร้างความเสียหายมากขึ้น 50% ใช้ Scarlet Points ตามเลเวลที่ใช้สกิล จำเป็นต้องผ่าน Call Agni Lv. 3 มีทั้งหมด 3 ขั้น (สกิลเด่นของอาชีพ)

 • Earth Insignia (สกิลกดใช้)

สร้างอาณาเขตดิน ธาตุ Earth ลงบนพื้นที่ 3 ช่อง เป็นเวลา 1 นาที เมื่อธาตุ Earth อยู่ในพื้นที่จะได้รับ HP 1% ทุก 5 วินาที หากเป็นธาตุ Wind อยู่ในพื้นที่จะถูกดูดเลือด HP 1% ทุก 5 วินาที และหากเป็นธาตุ Fire จะสร้างความเสียหายมากขึ้น 50% ใช้ Lime Green Points ตามเลเวลที่ใช้สกิล จำเป็นต้องผ่าน Call Tera Lv. 3 มีทั้งหมด 3 ขั้น (สกิลเด่นของอาชีพ)

 • Wind Insignia (สกิลกดใช้)

สร้างอาณาเขตลม ธาตุ Wind ลงบนพื้นที่ 3 ช่อง เป็นเวลา 1 นาที เมื่อธาตุ Wind อยู่ในพื้นที่จะได้รับ HP 1% ทุก 5 วินาที หากเป็นธาตุ Water อยู่ในพื้นที่จะถูกดูดเลือด HP 1% ทุก 5 วินาที และหากเป็นธาตุ Earth จะสร้างความเสียหายมากขึ้น 50% ใช้ Yellow Wish Points ตามเลเวลที่ใช้สกิล จำเป็นต้องผ่าน Call Ventus Lv. 3 มีทั้งหมด 3 ขั้น (สกิลเด่นของอาชีพ)

 • Water Insignia (สกิลกดใช้)

สร้างอาณาเขตน้ำ ธาตุ Water ลงบนพื้นที่ 3 ช่อง เป็นเวลา 1 นาที เมื่อธาตุ Water อยู่ในพื้นที่จะได้รับ HP 1% ทุก 5 วินาที หากเป็นธาตุ Fire อยู่ในพื้นที่จะถูกดูดเลือด HP 1% ทุก 5 วินาที และหากเป็นธาตุ Wind จะสร้างความเสียหายมากขึ้น 50% ใช้ Indigo Points ตามเลเวลที่ใช้สกิล จำเป็นต้องผ่าน Call Aqua Lv. 3 มีทั้งหมด 3 ขั้น (สกิลเด่นของอาชีพ)

อาชีพ Sorcerer นี้ความซับซ้อนในการเล่นสูง จำเป็นต้องใช้เทคนิคมากเป็นพิเศษ อาจไม่เหมาะกับมือใหม่