Shadow Chaser จิตรกรมือเบาในโลกสีเทา

Shadow Chaser จิตรกรมือเบาในโลกสีเทา

นักล่าจากสมาคมแห่งการสังหาร ที่ใช้ชีวิตในหลากหลายมุมมอง มีทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดีอยู่ในกำมือ ออกตามล่าศัตรูด้วยเป้าหมายเพียงเพื่อทรัพย์สิน หรือความต้องการบางอย่าง

ชาโดว์ เชสเซอร์ (Shadow Chaser) เป็นอาชีพคลาส 3 ที่พัฒนามาจาก โร้ค (Rogue) และ เชสเซอร์ (Chaser) ในอาชีพนี้จะพัฒนาทักษะเพิ่มเติมมาจากอาชีพแรก ๆ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยแบ่งออกได้ทั้งสิ้น 2 สาย ได้แก่ สายจดจำจะเด่นในเรื่องของการผลิกแพลงจากความสามารถที่เรียนรู้มาปรับใช้กับตัวเอง และสายก่อกวน เด่นในเอาชีวิตรอดและสร้างปัญหากับศัตรู ซึ่งมีสกิลดังต่อไปนี้     

 • Shadow Formation  (สกิลกดใช้)

สร้างเงาเชื่อมโยงกับผู้เล่น ในระยะ 5 ช่อง เมื่อถูกโจมตีจะส่งความเสียหายไปหาผู้เล่นที่เชื่อมไว้แทน สกิลจะหยุดลงเมื่อครบตามจำนวนที่ถูกโจมตี ผู้ใช้กดยกเลิก หรือมีระยะห่างจากผู้เล่นมากเกินไป เลเวลสกิลช่วยเพิ่มจำนวน ระยะเวลาของท่า แต่จะดูด SP มากขึ้น จำเป็นต้องผ่าน Stalk Lv. 5 มีทั้งหมด 5 ขั้น (ใช้ในกิลด์วอร์)

 • Deadly Infection  (สกิลกดใช้)

มีโอกาสแพร่สถานะผิดปกติจากศัตรูที่โจมตีใส่ผู้ใช้ลงบนอาวุธ และไม่แก้สถานะที่ผู้ใช้ติดอยู่ เลเวลสกิลสามารถเพิ่มเวลา และโอกาสของท่าได้ จำเป็นต้องผ่าน Shadow Formation Lv. 3 และ Shadow Spell Lv. 5 มีทั้งหมด 5 ขั้น

 • Shadow Spell  (สกิลกดใช้)

นำเวทมนต์ที่เรียนรู้มาจากสกิล Intimidate และสกิล Reproduce ให้มีโอกาสออกมาโดยไม่เสีย SP จากการโจมตี เลเวลสกิลจะช่วยเพิ่มผลของท่าที่ออกมามีเลเวลสูง และระยะเวลาสถานะนานขึ้น แต่ลดโอกาสลง จำเป็นต้องผ่าน Reproduce Lv. 5 มีทั้งหมด 10 ขั้น (เป็นสกิลเด่นที่ต้องมี)

 • Invisibility  (สกิลกดใช้)

ทำให้ผู้ใช้หายตัวโดยสมบูรณ์ไม่สามารถเปิดเผยตัวได้ และสามารถโจมตีกายภาพเป็นธาตุ Ghost ในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถเพิ่มค่า Critical แต่ลดค่า ASPD เมื่ออยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวจะลด SP ไปเรื่อย ๆ หาก SP หมดลงสกิลจะถูกยกเลิกเช่นกัน เลเวลสกิลสามารถเพิ่มค่า Critical และลด ASPD และลด SP ให้น้อยลง จำเป็นต้องผ่าน Deadly Infection Lv. 5, Masquerade-Unlucky Lv. 3 และ Shadow Spell Lv. 7 มีทั้งหมด 5 ขั้น (ท่าเอาตัวรอดและสำรวจได้เป็นอย่างดี)

 • Reproduce  (สกิลกดใช้)

เปิดการจดจำสกิลของศัตรูที่โจมตีใส่ตามเลเวลสกิลของผู้ใช้ โดยการเปิดและปิดสกิล เมื่อได้ทำการจำจดแล้วะคงอยู่ถาวรจนกว่าจะจดจำใหม่ เมื่อนำสกิลมาใช้จำเป็นต้องเสีย SP 2 เท่าของสกิลนั้น ๆ เลเวลสกิลสามารถเพิ่มเลเวลสกิลที่จดจำมาได้ จำเป็นต้องเรียน Intimidate Lv. 5 มีทั้งหมด 10 ขั้น (สกิลหลักของอาชีพ)

 • Manhole  (สกิลกดใช้)

สร้างหลุมดูดเป้าหมายในพื้นที่ 3 ช่องลงไป ไม่สามารถใช้สกิลและโจมตีได้ ยกเว้น บัฟ และสกิล Shadow Formation เท่านั้นที่สามารถใช้กับเป้าหมายได้ วางหลุมได้สูงสุด 3 จุด และเสีย Surface Paint 1 ด่ามในการใช้ครั้งหนึ่ง เลเวลสกิลสามารถเพิ่มระยะเวลาของสกิลได้ จำเป็นต้องผ่าน Piece Lv. 1 มีทั้งหมด 3 ขั้น (เป็นท่าคอมโบ และช่วยเหลือทีม)

 • Chaos Panic  (สกิลกดใช้)

วาดพื้นที่ 5 ช่องมีโอกาสทำให้เป้าหมายในพื้นที่ติดสถานะ Chaos โดยผู้เล่นจะเดินสับสบ และมอนส์เตอร์จะโจมตีมั่ว ต้องมี Paint Brush และเสีย Surface Paint 2 ด่ามในการใช้หนึ่งครั้ง เลเวลสกิลสามารถเพิ่มโอกาส และระยะเวลาของสกิลได้ จำเป็นต้องผ่าน Manhole Lv. 1 มีทั้งหมด 3 ขั้น

 • Maelstrom  (สกิลกดใช้)

สร้างพื้นที่ต้องห้ามไม่สามารถร่ายสกิลพื้นที่ในพื้นที่ 5 ช่องและดูด SP ของสกิลนั้นมาให้ผู้ใช้ได้ ต้องมี Paint Brush และเสีย Surface Paint 2 ด่ามในการใช้ครั้งหนึ่ง เลเวลสกิลช่วยเพิ่มระยะเวลาของท่าได้ จำเป็นต้องผ่าน Chaos Panic Lv. 3 และ Masquerade-Unlucky Lv. 3 มีทั้งหมด 3 ขั้น (ใช้ป้องกันสกิลลงพื้นที่กิลด์วอร์)

 • Dimensional Door  (สกิลกดใช้)

สร้างประตูเวทมนต์ลงพื้นที่ 1 ช่องเมื่อเป้าหมายเหยียบจะถูกย้ายสุ่มในพื้นที่ เสีย Surface Paint 1 ด่ามในการใช้ครั้งหนึ่ง เลเวลสกิลช่วยเพิ่มระยะเวลาของท่าได้ จำเป็นต้องผ่าน Manhole Lv. 1 มีทั้งหมด 3 ขั้น

 • Bloody Lust  (สกิลกดใช้)

วาดพื้นที่ 7 ช่องมีโอกาสทำให้เป้าหมายในพื้นที่ติดสถานะ Frenzy ไม่มีผลกับผู้ใช้ ต้องมี Paint Brush และเสีย Surface Paint 2 ด่ามในการใช้หนึ่งครั้ง เลเวลสกิลช่วยเพิ่มระยะเวลาของท่าได้ จำเป็นต้องผ่าน Dimension Door Lv. 3 มีทั้งหมด 3 ขั้น (ใช้เพิ่มการโจมตีของอาชีพอื่น)

 • Feint Bomb  (สกิลกดใช้)

สร้างร่างปลอมและทำให้ผู้ใช้ถอยหลังพร้อมหายตัวอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นจะระเบิดความเสียหายทำพื้นที่ 5 ช่อง เมื่อสิ้นสุดสกิลจะทำให้ผู้ใช้เปิดตัว ต้องมี Paint Brush และเสีย Surface Paint 1 ด่ามในการใช้ครั้งหนึ่ง ค่า DEX มีผลต่อความแรง เลเวลสกิลช่วยเพิ่มความเสียหาย และระยะถอยได้ จำเป็นต้องผ่าน Dimension Door Lv. 3 มีทั้งหมด 3 ขั้น (ท่าเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน)

 • Triangle Shot  (สกิลกดใช้)

ยิงลูกธนูออกไปใส่เป้าหมาย 3 ครั้งและมีโอกาสทำให้ศัตรูถอยหลังได้ 3 ช่อง เสีย Arrow 3 ลูกในการใช้หนึ่งครั้ง ค่า AGI มีผลต่อความเสียหาย เลเวลสกิลสามารถเพิ่มความแรง ระยะโจมตี และโอกาสได้ จำเป็นต้องเรียน Double Strafe Lv. 7 มีทั้งหมด 10 ขั้น

 • Fatal Menace  (สกิลกดใช้)

โจมตีเป้าหมายระยะ 1 ช่องและศัตรูรอบเป้าหมาย 3 ช่องจะชนกัน พร้อมสุ่มย้ายในพื้นที่ที่สามาถย้ายได้ และลดค่า HIT ของผู้ใช้งานลง อาวุธทุกชนิดใช้กับสกิลนี้ได้ เลเวลสกิลช่วยเพิ่มค่า HIT ของผู้ใช้ได้ จำเป็นต้องเรียน Snatch Lv. 5 มีทั้งหมด 5 ขั้น

 • Body Painting  (สกิลกดใช้)

ป้ายสีรอบผู้ใช้ 5 ช่องทำให้ศัตรูที่ใช้สกิล Hide และ Cloaking จะถูกเปิดตัว มีโอกาสลดค่า ASPD และติดสถานะ Blind ต้องมี Makeover Brush และเสีย Face Paint 1 ด่ามในการใช้ครั้งหนึ่ง ไม่มีผลกับสกิล Stealth เลเวลสกิลสามารถเพิ่มเวลา โอกาสและปริมาณการลดค่า ASPD ของสถานะได้ มีทั้งหมด 5 ขั้น

 • Masquerade-Enervation  (สกิลกดใช้)

ป้ายสีใส่เป้าหมายมีโอกาสลดค่า ATK ลง เสีย Face Paint 1 ด่ามในการใช้หนึ่งครั้ง เลเวลสกิลช่วยเพิ่มการลด และเวลาของท่าได้ จำเป็นต้องผ่าน Body Painting Lv. 1 มีทั้งหมด 3 ขั้น

 • Masquerade-Groomy  (สกิลกดใช้)

ป้ายสีใส่เป้าหมายมีโอกาสลดค่า ASPD และ HIT ลง พร้อมปลดสัตว์เลี้ยงออกไป เสีย Face Paint 1 ด่ามในการใช้ครั้งหนึ่ง เลเวลสกิลช่วยเพิ่มการลด และเวลาของท่าได้ จำเป็นต้องผ่าน Body Painting Lv. 1 มีทั้งหมด 3 ขั้น (เป็นท่าก่อกวนอย่างมากใน PvP)

 • Masquerade-Ignorance  (สกิลกดใช้)

ป้ายสีใส่เป้าหมายมีโอกาสไม่สามารถกดสกิลได้ พร้อมดูด SP มาให้ผู้ใช้ครึ่งหนึ่ง หากเป็นมอนส์เตอร์จะได้ SP ตามเลเวลศัตรู เสีย Face Paint 1 ด่ามในการใช้หนึ่งครั้ง ไม่สามารถใช้ได้กับบอส Endless Tower เลเวลสกิลช่วยเพิ่มการดูด SP และเวลาของท่าได้ จำเป็นต้องผ่าน Body Painting Lv. 1 มีทั้งหมด 3 ขั้น

 • Masquerade-Weakness  (สกิลกดใช้)

ป้ายสีใส่เป้าหมายมีโอกาสลดค่า Max HP พร้อมปลดอาวุธและโล่ออก เสีย Face Paint 1 ด่ามในการใช้ครั้งหนึ่ง เลเวลสกิลช่วยเพิ่มการลด และเวลาของท่าได้ จำเป็นต้องผ่าน Masquerade-Enervation Lv. 1, Masquerade-Groomy Lv. 1 และ Masquerade-Ignorance Lv. 1 มีทั้งหมด 3 ขั้น (ใช้ก่อกวนอาชีพที่ต้องเพิ่งค่าดังกล่าวในการทำความเสียหายใน กิลด์วอร์ และไม่สามารถป้องกันได้ด้วยการเคลือบ)

 • Masquerade-Laziness  (สกิลกดใช้)

ป้ายสีใส่เป้าหมายมีโอกาสเพิ่มเวลาร่ายสกิล และลดค่า Flee พร้อมใช้ SP เพิ่มขึ้น เสีย Face Paint 1 ด่ามในการใช้ครั้งหนึ่ง เลเวลสกิลช่วยเพิ่มเวลาร่าย ลดค่า Flee SP และเพิ่มเวลาของท่าได้ จำเป็นต้องผ่าน Masquerade-Enervation Lv. 1, Masquerade-Groomy Lv. 1 และ Masquerade-Ignorance Lv. 1 มีทั้งหมด 3 ขั้น (ใช้กับนักเวทในกิลด์วอร์)

 • Masquerade-Unlucky  (สกิลกดใช้)

ป้ายสีใส่เป้าหมายมีโอกาสลดค่า Critical และ Perfect Dodge พร้อมเสียเงินในการใช้สกิล เสีย Face Paint 1 ด่ามในการใช้หนึ่งครั้ง เลเวลสกิลช่วยลดค่า เพิ่มเงินและเวลาของท่าได้ จำเป็นต้องผ่าน Masquerade-Laziness Lv. 1 และ Masquerade-Weakness Lv. 1 มีทั้งหมด 3 ขั้น

 • Divest Accessory  (สกิลกดใช้)

มีโอกาสหปลด Accessory ของเป้าหมายออกทั้ง 2 ข้าง สามารถใช้ได้ใน PvM หากใช้กับมอนส์เตอร์ จะลดค่า DEX, LUK และ INT 20% เลเวลสกิลจะช่วยเพิ่มโอกาสและเวลาของท่า จำเป็นต้องเรียน Divest Weapon Lv. 1 มีทั้งหมด 5 ขั้น

Shadow Chaser อาชีพที่เหมาะในการก่อกวนกิลด์วอร์ได้เป็นอย่างดี แต่ก็เล่นยากพอสมควรในการผลิกแพลงสายต่าง ๆ