Ranger ผู้พิทักษ์ผืนป่า

Ranger ผู้พิทักษ์ผืนป่า

มือธนู พร้อมหมาป่าคู่ใจ ออกท่องโลกพงไพร ด้วยความชำนาญด้านกับดัก การยิงธนู และความเป็นมิตรกับสรรพสัตว์ในธรรมชาติ ทำให้เขาคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ มากมาย ในการต่อสู้ และเอาตัวรอดจากพื้นป่า

เรนเจอร์ (Ranger) อาชีพคลาส 3 ที่พัฒนามาจาก สไนเปอร์ (Sniper) และ ฮันเตอร์ (Hunter) ซึ่งอาชีพนี้จะเพิ่มความสามารถในการสร้างความเสียหายแบบพื้นที่มากยิ่งขึ้น โดยตัวของสกิลจะแบ่งออกได้ 3 อย่างตัวกัน คือ สายสกิล เน้นการใช้ธนูแบบสกิลเป็นพื้นที่ใหญ่ สายกับดัก มักเน้นในด้านก่อกวน และสายโจมตีปกติ จะเด่นในการฟาร์มและประหยัด โดยมีสกิลดังต่อไปนี้      

 • Warg Mastery (สกิลกดใช้)

เรียก Warg ออกมาสู้เคียงข้าง หากมี Falcon จะไม่สามารถใช้ได้ เมื่อกดสกิลอีกครั้งจะทำให้ Warg กลับไป สามารถกดได้ตลอดเวลา ใช้สกิลนี้ได้หากอยู่ในสกิล Masquerade-Groomy มีทั้งหมด 1 ขั้น

 • Warg Ride (สกิลกดใช้)

ขี่บนหลัง Warg ได้จะทำให้ความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น สามารถเก็บของ และใช้สกิลกับดับได้ขณะขี่ ยกเว้น Electric Shock หรือคำสั่งบางอย่างกับกับดัก เช่น Detonator เลเวลสกิลสามาถเพิ่มความเร็วได้ จำเป็นต้องผ่าน Warg Mastery Lv. 1 มีทั้งหมด 3 ขั้น

 • Warg Teeth

เพิ่มพลังโจมตีให้กับ Warg และความสามารถให้กับสกิล Warg Strike และ Warg Bite เลเวลสกิลสามารถเพิ่มพลังโจมตีได้ จำเป็นต้องผ่าน Warg Mastery Lv. 1 มีทั้งหมด 10 ขั้น

 • Warg Dash (สกิลกดใช้)

ให้ Warg วิ่งเป็นเส้นตรง สกิลนี้จะใช้ได้เมื่อขี่หลัง Warg สามารถกดสกิลอีกครั้งเพื่อยกเลิก จำเป็นต้องเรียน Warg Rider Lv. 1 มีทั้งหมด 1 ขั้น

 • Keen Nose (สกิลกดใช้)

ให้ Warg ค้นหากับดัก และศัตรูที่ซ่อนตัว และสร้างความเสียหายทางกายภาพ มีโอกาสใช้สกิล Warg Bite เลเวลสกิลสามารถเพิ่มความแรง ระยะสอดส่อง และโอกาสได้ จำเป็นต้องผ่าน Tooth of Warg Lv. 3 ก่อน มีทั้งหมด 5 ขั้น

 • Warg Strike (สกิลกดใช้)

ให้ Warg กัดเป้าหมายอย่างรุนแรง สกิล Warg Teeth สามารถเพิ่มความเสียหายได้ เลเวลสกิลสามารถเพิ่มความรุนแรง จำเป็นต้องผ่าน Tooth of Warg Lv. 1 มีทั้งหมด 5 ขั้น

 • Warg Bite (สกิลกดใช้)

ให้ Warg กระโดดกัดเป้าหมาย และมีโอกาสทำให้ติดล็อกเคลื่อนที่ไม่ได้ สกิล Warg Teeth สามารถเพิ่มความเสียหาย โอกาส และระยะเวลาติดล็อกได้ ไม่สามารถกดสกิลเมื่อขี่หลัง Warg เลเวลสกิลสามารถเพิ่มความแรง โอกาส และระยะเวลาติดล็อกได้ จำเป้นต้องเรียน Warg Strike Lv. 1 มีทั้งหมด 5 ขั้น

 • Aimed Bolt (สกิลกดใช้)

โจมตีทางกายภาพใส่เป้าหมาย 1 ครั้ง และหลายครั้ง เมื่อศัตรูไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ ขนาดของเป้าหมายสามารถเพิ่มจำนวนการยิง เป้าหมายจะเคลื่อนที่ได้ เมื่อถูกสกิลนี้ เลเวลสกิลจะช่วยเพิ่มความรุนแรงท่า จำเป็นต้องผ่าน Ankle Snare Lv. 5 มีทั้งหมด 10 ขั้น

 • Main Ranger

เพิ่มความเสียหาย และลดการโจมตีจากมอนส์เตอร์ประเภท Brute, Fish และ Plant เลเวลสกิลสามารถเพิ่มความเสียหาย และป้องกันมอนส์เตอร์ได้ มีทั้งหมด 10 ขั้น

 • Camouflage (สกิลกดใช้)

ซ่อนตัวจากมอนส์เตอร์ (ไม่สามารถใช้กับคนได้) มอนส์เตอร์ประเภท Plant, Demon และ Boss-protocol จะยังมองเห็นได้อยู่ ผู้ใช้จะได้รับ 10 Cri และ 30 ATK และลด SP ในทุกวินาทีที่หลบซ่อนสูงสุด 100 Cri และ 300 ATK แต่จะลด DEF ลง 5% การโจมตีใด ๆ จะยกเลิกการซ่อนตัว แต่โบนัสยังคงอยู่ และไม่ได้ผลของโบนัสหากใช้กับกับดัก เลเวลสกิลจะช่วยเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ และลดการใช้ SP ลง จำเป็นต้องผ่าน Ranger Main Lv. 1 มีทั้งหมด 5 ขั้น (สกิลนี้ไม่ถูกรับความเสียหายจากสกิลแบบล็อก ไว้ใช้เพื่อเอาบัฟ)

 • Arrow Storm (สกิลกดใช้)

ยิงลูกธนูสร้างความเสียหายกายภาพใส่เป้าหมายและทำความเสียหายโดยรอบเป้าหมาย ใช้ลูกธนู 10 ลูกต่อการใช้หนึ่งครั้ง เลเวลสกิลสามารถเพิ่มความเสียหาย และระยะสร้างความเสียหายรอบเป้าหมายได้ จำเป็นต้องผ่าน Aimed Bolt Lv. 5 มีทั้งหมด 10 ขั้น (เป็นสกิลที่เด่นของสายอาชีพ)

 • Fear Breeze (สกิลกดใช้)

การโจมตีปกติสามารถยิ่งเพิ่มขึ้นต่อได้อัตโนมัติ และใช้ลูกธนู ตามจำนวนที่ยิงด้วย เลเวลสกิลสามารถเพิ่มโอกาส จำนวนการยิงสูงสุด และระยะเวลาของท่าได้ จำเป็นต้องผ่าน Camouflage Lv. 1 และ Arrow Storm Lv. 5 มีทั้งหมด 5 ขั้น

 • Electric Shock (สกิลกดใช้)

ตรึงศัตรูในระยะกับดัก 5 ช่อง และดูด SP เป็นเวลา 20 วินาที ไม่สามารถถูกถอดได้จากสกิล Remove Trap และใช้ Special Alloy Trap 1 ชื้นในการวาง วางได้สูงสุด 3 อัน ค่า AGI และ VIT ของเป้าหมายสามารถลดระยะเวลาลงได้ เลเวลสกิลสามารถ เพิ่มความแรงในการดูด และระยะเวลาตรึงได้ จำเป็นต้องผ่าน Shockwave Trap Lv.5 มีทั้งหมด 5 ขั้น

 • Trap Research

สามารถวางกับดักได้ไกลขึ้น และเพิ่มค่า INT และ Max SP เลเวลสกิลสามารถเพิ่มโบนัสความเสียหาย ระยะการวาง ค่า INT และ Max SP ได้ จำเป็นต้องเรียน Claymore Trap Lv. 1 และ Remove Trap Lv. 1 มีทั้งหมด 5 ขั้น (เพิ่มไว้ 1 เพื่อเพิ่มค่า Max SP)

 • Bomb Cluster (สกิลกดใช้)

วางกับดักบนพื้นที่ซ้อนกันได้สูงสุด 3 อัน จะระเบิดความเสียหายในระยะ 7 ช่อง กับดักสามารถระเบิดได้ด้วยสกิล Detonator และไม่สามารถถอดออกด้วยด้วยสกิล Remove Trap และสกิล Spring Trap ใช้ Special Alloy Trap 1 อันในการวาง ค่า DEX, INT สกิล Trap Research และเลเวลผู้ใช้มีผลต่อความแรงท่า เลเวลสกิลสามารถเพิ่มความเสียหายท่าได้ จำเป็นต้องผ่าน Trap Research Lv.3 มีทั้งหมด 5 ขั้น

 • Detonator (สกิลกดใช้)

สั่งให้ระเบิดทำงาน ในพื้นที่ 7 ช่อง จำเป็นต้องผ่าน Bomb Cluster Lv. 3 มีทั้งหมด 1 ขั้น

 • Fire Trap (สกิลกดใช้)

วางกับดักบนพื้นที่ซ้อนกันได้สูงสุด 2 อัน จะระเบิดธาตุ Fire ในระยะ 5 ช่อง ทำให้ศัตรูในพื้นที่มีโอกาสติดสถานะ Burning เป็นเวลา 15 วินาที ใช้ Special Alloy Trap 1 อันในการวาง ค่า DEX, INT สกิล Trap Research และเลเวลผู้ใช้มีผลต่อความแรงท่า เลเวลสกิลสามารถเพิ่มโอกาส และความเสียหายได้ จำเป็นต้องผ่าน Detonator Lv.1 มีทั้งหมด 5 ขั้น

 • Ice Trap (สกิลกดใช้)

วางกับดักบนพื้นที่ซ้อนกันได้สูงสุด 2 อัน จะระเบิดธาตุ Water ในระยะ 5 ช่อง ทำให้ศัตรูในพื้นที่มีโอกาสติดสถานะ Freezing เป็นเวลา 20 วินาที ระยะเวลาไม่สามารถลดได้ด้วยค่าสเตตัส ใช้ Special Alloy Trap 1 อันในการวาง ค่า DEX, INT สกิล Trap Research และเลเวลผู้ใช้มีผลต่อความแรงท่าได้ เลเวลสกิลสามารถเพิ่มโอกาส และความเสียหายได้ จำเป็นต้องผ่าน Detonator Lv.1 มีทั้งหมด 5 ขั้น (นิยมใช้วางเท้าเป้าหมายเพิ่มความสียหาย)

 • Magenta Trap (สกิลกดใช้)

วางกับดับบนพื้นที่ซ้อนกันได้สูงสุด 1 อัน สามารถเปลี่ยนธาตุมอนสเตอร์ ให้เป็น Fire ในเวลา 15 วินาที ระยะ 5 ช่องรอบกับดัก ไม่สามารถใช้ได้กับผู้เล่น และ Boss ใช้ Red Blood และ Special Alloy Trap 1 อันในการวาง จำเป็นต้องผ่าน Trap Research Lv.1 มีทั้งหมด 1 ขั้น

 • Cobalt Trap (สกิลกดใช้)

วางกับดับบนพื้นที่ซ้อนกันได้สูงสุด 1 อัน สามารถเปลี่ยนธาตุมอนสเตอร์ ให้เป็น Water ในเวลา 15 วินาที ระยะ 5 ช่องรอบกับดัก ไม่สามารถใช้ได้กับผู้เล่น และ Boss ใช้ Crystal Blue และ Special Alloy Trap 1 อันในการวาง จำเป็นต้องผ่าน Trap Research Lv.1 มีทั้งหมด 1 ขั้น

 • Verdure Trap (สกิลกดใช้)

วางกับดับบนพื้นที่ซ้อนกันได้สูงสุด 1 อัน สามารถเปลี่ยนธาตุมอนสเตอร์ ให้เป็น Wind ในเวลา 15 วินาที ระยะ 5 ช่องรอบกับดัก ไม่สามารถใช้ได้กับผู้เล่น และ Boss ใช้ Wind of Verdure และ Special Alloy Trap 1 อันในการวาง จำเป็นต้องผ่าน Trap Research Lv.1 มีทั้งหมด 1 ขั้น

 • Maze Trap (สกิลกดใช้)

วางกับดับบนพื้นที่ซ้อนกันได้สูงสุด 1 อัน สามารถเปลี่ยนธาตุมอนสเตอร์ ให้เป็น Earth ในเวลา 15 วินาที ระยะ 5 ช่องรอบกับดัก ไม่สามารถใช้ได้กับผู้เล่น และ Boss ใช้ Green Live และ Special Alloy Trap 1 อันในการวาง จำเป็นต้องผ่าน Trap Research Lv.1 มีทั้งหมด 1 ขั้น

Ranger อาชีพยอดนิยมของเกม Ragnarok Online อีกตัวหนึ่งในการเล่นครั้งแรก เพื่อสร้างตัวหาของ เนื่องจากมีสกิลที่กดง่าย โจมตีไกล และไม่เปลืองค่ายา