Minstrel & Wanderer นักประพันธ์แห่งชีวิต

Minstrel & Wanderer นักประพันธ์แห่งชีวิต

เหล่านักดนตรี ผู้ใช้ตัวโน้ตสร้างความบันเทิง และสร้างความทุกข์ให้กับเหล่าสรรพสิ่งที่ได้ยิน ด้วยสุดยอดบทเพลงที่ศึกษามายาวนาน จะทำให้ยกจิตใจ และบั่นทอนจิจใจได้ตามความต้องการ

มินส์เทรล และวันเดอร์เรอร์ (Minstrel & Wanderer) เป็นอาชีพคลาส 3 ที่พัฒนามาจาก เคลาน์ (Clown) กับจิปซี (Gypsy) และ บาร์ด (Bard) กับแดนเซอร์ (Dancer) ซึ่ง 2 อาชีพนี้มีความคล้ายกัน และมีบางท่วงท่าที่แตกต่างกัน โดยจะเสริมความสามารถในการต่อสู้ และสนับสนุนเข้ามาให้ง่ายขึ้น โดยแบ่งออกมาทั้งหมด 2 แบบ คือ สายโจมตี ซึ่งเด่นในเรื่องสร้างความเสียหาย และสายสนับสนุน จะเสริมในการเพิ่มประสิทธิภาพของทีมและก่อกวนศัตรู โดยมีสกิลทั้งหมดดังนี้      

 • Reverberation  (สกิลกดใช้)

เรียอกโน้ตดนตรีสร้างความเสียหายเวทย์และกายภาพเป้าหมาย 2 ครั้งในระยะ 9 ช่องบนพื้น ตามเวลาที่กำหนด สกิล Dominion Impulse สามารถกระตุกการระเบิดได้ เลเวลสกิลเพิ่มความแรง จำนวนเลือดตัวโน้ต และระยะเวลาระเบิดได้ จำเป็นต้องผ่าน Unchained Serenade Lv. 5 (ชาย) หรือ Hip Shaker Lv. 5 (หญิง) มีทั้งหมด 5 ขั้น (ทำความเสียหายได้รุนแรง แต่ต้องทำคอมโบ)

 • Dominion Impulse  (สกิลกดใช้)

สร้างเสียงที่แตกต่าง กระตุกสกิล Reverberation ในระยะ 11 ช่องให้ระเบิด สามารถกระตุกสกิลเดียวกันของผู้อื่นในสายอาชีพเดียวกันได้ จำเป็นต้องผ่าน Reverberation Lv. 1 มีทั้งหมด 1 ขั้น (คอมโบกับสกิล Reverberation)

 • Metallic Sound  (สกิลกดใช้)

เล่นตัวโน้ตเวทมนต์ที่มีเสียงสูงธาตุ Neutral ใส่เป้าหมายและดูด SP ออกไปบางส่วน หากเป้าหมายอยู่ในสถานะ Sleep หรือ Deep Sleep จะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 150% สกิล Voice Lessons สามารถเพิ่มความแรง และการดูด SP ได้ เลเวลสกิลช่วยให้ความเสียหาย และจำนวนการโจมตีเพิ่มขึ้น จำเป็นต้องผ่าน Dominion Impulse Lv. 1 มีทั้งหมด 5 ขั้น

 • Great Echo  (สกิลกดใช้)

ร้องผสานเสียงสร้างความเสียหายกายภาพลงบนพื้นที่เป้าหมาย หากในทีมมีอาชีพเดียวกัน (ทั้งชายและหญิง) จะสามารถเพิ่มความเสียหายของท่าได้ และใช้ Throat Lozenge 1 เม็ด เลเวลสกิลสามารถเพิ่มความเสียหาย และเพิ่มพื้นที่ได้ จำเป็นต้องผ่าน Metallic Sound Lv. 1 มีทั้งหมด 5 ขั้น

 • Severe Rainstorm  (สกิลกดใช้)

ยิงลูกธนูขึ้นไปบนฟ้า และตกลงมาบนพื้นที่ 11 ช่อง สร้างความเสียหายกายภาพตามธาตุของลูก ทุก ๆ 0.3 วินาที เป็นเวลา 3.3 วินาที โดยเสียธนู 20 ลูก ค่า DEX และ AGI สามารถเพิ่มความเสียหายได้ เลเวลสกิลช่วยเพิ่มความแรง แต่ทำให้ร่ายเวทนานขึ้น จำเป็นต้องผ่าน Melody Strike Lv. 5 (ชาย) หรือ Slinging Arrow Lv. 5 (หญิง) มีทั้งหมด 5 ขั้น (ใช้สำหรับเก็บเลเวลได้ดี)

 • Voice Lessons  

เพิ่มค่า Max SP และฟื้นค่า SP ให้ตนเอง เมื่อไม่ได้เคลื่อนไหวทุก 10 วินาที หากมีเลเวลสกิล 5 ขึ้นไปสามารถใช้สกิลสนับสนุนร่วมกับคลาส 2 ส่วนใหญ่ได้ เลเวลสกิลจะช่วยเพิ่ม Max SP และฟื้น SP ขึ้นได้ มีทั้งหมด 10 ขั้น (สำคัญต่อสกิลสนับสนุน และก่อกวนเป็นอย่างมาก)

 • Circling of Nature  (สกิลกดใช้)

ใช้เครื่องดนตรีดูด SP ของเพื่อนในทีมโดยรอบ และฟื้น HP ให้กับผู้ใช้ทุกวินาที ใช้ได้เพียงพื้นที่ประเภท PvP เท่านั้น เลเวลสกิลจะทำให้ดูด SP และฟื้น HP มากขึ้นด้วย จำเป็นต้องผ่าน Voice Lessons Lv. 1 มีทั้งหมด 5 ขั้น

 • Deep Sleep Lullaby  (สกิลกดใช้)

ใช้เครื่องดนตรีร้องเพลงกล่อมเป้าหมายในพื้นที่ให้มีโอกาสติดสถานะ Deep Sleep ใช้ได้เพียงพื้นที่ประเภท PvP เท่านั้น ระยะเวลาติดจะขึ้นอยู่กับค่า INT และเลเวลของเป้าหมาย สกิล Voice Lessons สามารถเพิ่มโอกาสได้ เลเวลสกิลช่วยเพิ่มโอกาส และพื้นที่ จำเป็นเป็นต้องผ่าน Voice Lessons Lv. 1 มีทั้งหมด 5 ขั้น

 • Despair Song  (สกิลกดใช้)

ใช้เครื่องดนตรีเล่นเพลงทำให้เป้าหมายในพื้นที่ 3 ช่องมึนงง ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ เสีย Throat Lozenge 1 เม็ด เลเวลสกิลสามารถเพิ่มระยะการเล่นเพลง และระยะติดสถานะได้ จำเป็นต้องผ่าน Voice Lessons Lv. 1 มีทั้งหมด 5 ขั้น

 • Death Valley  (สกิลกดใช้)

ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงเพลงมีโอกาสชุบชีวิตผู้ตาย โดยนำ SP ของเป้าหมายมาเปลี่ยนเป็น HP (หากไม่มี SP จะได้ HP 1) และใช้ Regrettable Tear 1 เม็ด เลเวลสกิลสามารถเพิ่มโอกาส และลดปริมาณการใช้ SP ลดได้ จำเป็นต้องผ่าน Circle of Nature Lv. 3 และ Voice Lessons Lv. 1 มีทั้งหมด 5 ขั้น (ใช้ในยามฉุกเฉิน)

 • Siren’s Voice  (สกิลกดใช้)

เล่นเครื่องดนตรีและร้องเพลงอย่างไพเราะ มีโอกาสเรียกศัตรูโดยรอบเดินตามมา และไม่ทำให้เกิดอันตรายใด ๆ ต่อผู้ใช้จนกว่าจะหมดผลของสกิล หรือถูกโจมตี (โดยมีสัญลักษณ์หัวใจบนหัว) สกิล Voice Lessons สามารถเพิ่มโอกาสได้ เลเวลของสกิลช่วยเพิ่มโอกาส พื้นที่ และระยะเวลาติดได้ จำเป็นต้องผ่าน Song of Despair Lv. 3 มีทั้งหมด 5 ขั้น (เหมาะต่อการลากมอนส์เตอร์ได้ดีมาก)

 • Dances with Wargs  (สกิลกดใช้)

เล่นดนตรีเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ ความเร็วโจมตี และลด Fixed Cast Time ของเป้าหมายในพื้นที่ให้ร่ายไวขึ้น สามารถเพิ่มความรุนแรงของสกิล Warg Strike, Warg Bite และ Warg Dash ได้ หากในทีมมีอาชีพสายเดียวกันมากขึ้นเท่าไหร่ จะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพของสกิลขึ้นไปอีก เลเวลสกิลสามารถเพิ่มพลังโจมตี ความเร็วโจมตี พื้นที่ และระยะเวลาได้ จำเป็นต้องผ่าน Harmonize Lv. 1, Windmill Rush Lv. 1 และ Echo Song Lv. 1 (ชาย) หรือ Lover Symphony Lv. 1, Moonlight Serenade Lv. 1 และ Swing Dance Lv. 1 (หญิง) มีทั้งหมด 5 ขั้น (เป็นประโยชน์ต่อทีมมาก)

 • Song of Mana  (สกิลกดใช้)

เล่นดนตรีทวงทำนองใหม่ ช่วยฟื้นฟู 10 SP ทุก ๆ 5 วินาทีในพื้นที่ จำนวนอาชีพสายเดียวกันในทีมจะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้น SP ได้อีกด้วย เลเวลสกิลสามารถเพิ่มพื้นที่ และระยะเวลาได้ จำเป็นต้องผ่าน  Harmonize Lv. 1, Windmill Rush Lv. 1 และ Echo Song Lv. 1 (ชาย) หรือ Lover Symphony Lv. 1, Moonlight Serenade Lv. 1 และ Swing Dance Lv. 1 (หญิง) มีทั้งหมด 5 ขั้น

 • Lerad’s Dew  (สกิลกดใช้)

เล่นเครื่องดนตรีขับร้องเพลงสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมในพื้นที่ เพิ่ม Max HP จำนวนอาชีพสายเดียวกันในทีมจะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพการเพิ่ม Max HP ได้อีกด้วย เลเวลสกิลสามารถค่า Max HP พื้นที่ และระยะเวลาได้ จำเป็นต้องผ่าน Harmonize Lv. 1, Windmill Rush Lv. 1 และ Echo Song Lv. 1 (ชาย) หรือ Lover Symphony Lv. 1, Moonlight Serenade Lv. 1 และ Swing Dance Lv. 1 (หญิง) มีทั้งหมด 5 ขั้น

 • Saturday Night Fever  (สกิลกดใช้)

เล่นดนตรีมีโอกาสกระตุ้นผู้เล่นในทีมบ้าคลั่ง โดยเพิ่มพลังโจมตีอย่างมาก แต่ค่า DEF และ Flee rate จะลดลง  ดูด HP และ SP ลงเรื่อย ๆ และไม่สามารถใช้ไอเทมได้ เมื่อสถานะสิ้นสุดลงจะถูกบังคับให้นั่งเป็นเวลา 3 วินาที หากผู้เล่นในทีมได้สถานะบ้าคลั่ง 7 คนขึ้นไป Lord of Madness จะสร้างความเสียหาย 9,999 ใส่พวกเขาด้วย สกิลสามารถใช้ได้กับพื้นที่ประเภท PvP เท่านั้น ค่า INT สามารถเพิ่มโอกาสขึ้นได้ เลเวลสกิลจะช่วยเพิ่มโอกาส พลังโจมตี พื้นที่ และระยะเวลาสกิลได้ แต่จะลดค่า DEF, Flee rate ดูด HP และ SP มากขึ้น จำเป็นต้องเรียน Dances with Wargs Lv. 1 มีทั้งหมด 5 ขั้น (ใช้ในกิลด์วอร์)

 • Sinking Melody  (สกิลกดใช้)

สร้างดนตรีอันท่วมท้นไปด้วยพลัง มีโอกาสลดค่า INT และดูด SP ในพื้นที่รอบ ๆ ผู้ใช้ จำนวนอาชีพสายเดียวกันในทีมสามารถช่วยเพิ่มโอกาส และการดูด SP มากขึ้น เลเวลสกิลสามารถเพิ่มโอกาส ลดค่า INT ดูด SP เพิ่มพื้นที่ และระยะเวลาให้มากขึ้น จำเป็นต้องผ่าน Song of Mana Lv. 1 มีทั้งหมด 5 ขั้น (เน้นดูด SP ศัตรู)

 • Destruction Song  (สกิลกดใช้)

ลงตัวโน้ตลงพื้นที่เป้าหมายทำให้ศัตรูอาชีพสายเดียวกันมีโอกาติดสถานะ Silence สร้างความเสียหาย และติดสถานะ Stun จำนวนอาชีพสายเดียวกันในทีม และสกิล Voice Lessons สามารถเพิ่มโอกาสและความเสียหายได้ เลเวลสกิลจะช่วยเพิ่มโอกาส ความแรง และพื้นที่ได้อีกด้วย จำเป็นต้องผ่าน Saturday Night Fever Lv. 3 และ Sinking Melody Lv. 3 มีทั้งหมด 5 ขั้น

 • Infinite Humming  (สกิลกดใช้)

เล่นดนตรีฮับเพลงให้ทีมรอบตัวร่ายเวทโดยไม่ถูกขัดขวาง แต่เสีย SP เพิ่มขึ้น 15% จำนวนอาชีพสายเดียวกันในทีมจะช่วยลด SP ลงได้ เลเวลสกิลสามารถเพิ่มพื้นที่ และระยะเวลาได้ จำเป็นต้องผ่าน Song of Destruction Lv. 1 และ Warcry from Beyond Lv. 1 มีทั้งหมด 5 ขั้น

 • Warcry from Beyond  (สกิลกดใช้)

ใช้ดนตรีขับร้องเพลงอันยิ่งใหญ่มีโอกาสลด Max HP นำมาเพิ่มค่า STR และ Critical Hit rate รอบผู้ใช้ จำนวนอาชีพสายเดียวกันในทีมจะช่วยเพิ่มโอกาส และลด Max HP ลงอีกได้ เลเวลสกิลสามารถเพิ่มโอกาส ปริมาณการลด Max HP เพิ่มค่าสเตตัส พื้นที่ และระยะเวลา จำเป็นต้องผ่าน Dances with Wargs Lv. 1 มีทั้งหมด 5 ขั้น

 • Improvised Song  (สกิลกดใช้)

สุ่มเรียกเวทมนต์สร้างความเสียหายของอาชีพ  Mage หรือ Wizard ออกมา ตามเลเวลสกิลที่อัพ จำเป็นต้องผ่าน Song of Despair Lv. 1 มีทั้งหมด 5 ขั้น

 • Gloomy Shyness  (สกิลกดใช้)

เล่นดนตรีสร้างทวงทำนองให้กับเป้าหมายใช้สกิลบางอย่าง (สกิล Brandish Spear, Clashing Spiral, Rapid Smiting, Shield Boomerang และ Shield Press) ได้รุนแรงขึ้น แต่ลด Flee rate และ Attack speed และมีโอกาสลดความเร็วเคลื่อนที่ลงอีกด้วย เลเวลสกิลสามารถเพิ่มความแรง และระยะเวลา แต่ลด Flee rate Attack speed และเพิ่มโอกาสลดความเร็วเคลื่อนที่ได้ จำเป้นต้องเรียน Improvised Song Lv. 1 มีทั้งหมด 5 ขั้น

ต่อจากมีจะเป็นสกิลที่แตกต่างกันระหว่าง มินส์เทรล และวันเดอร์เรอร์ (Minstrel & Wanderer)

สกิลของมินส์เทรล (Minstrel) ประกอบไปด้วย 3 อย่างดังนี้

 • Windmill Rush  (สกิลกดใช้)

เล่นดนตรีเพิ่มค่า ATK ให้กับเพื่อนในทีมรอบ ๆ ตัวผู้ใช้ เป็นเวลา 1 นาที สกิล Voice Lessons สามารถเพิ่มพลังให้มากขึ้นได้ เลเวลสกิลจะช่วยเพิ่มพลัง และพื้นที่ได้ จำเป็นต้องผ่าน Deep Sleep Lullaby Lv. 1 มีทั้งหมด 5 ขั้น

 • Echo Song  (สกิลกดใช้)

เล่นดนตรีเพิ่มค่า DEF ให้กับเพื่อนในทีมรอบ ๆ ตัวผู้ใช้ เป็นเวลา 1 นาที สกิล Voice Lessons สามารถเพิ่มพลังให้มากขึ้นได้ เลเวลสกิลช่วยเพิ่มพลัง และพื้นที่ได้ จำเป็นต้องผ่าน Deep Sleep Lullaby Lv. 1 มีทั้งหมด 5 ขั้น

 • Harmonize  (สกิลกดใช้)

เล่นดนตรีลดสเตตัสทั้งผู้ใช้และเป้าหมายลง เป็นเวลา 1 นาที เลเวลสกิลสามารถลดค่าสเตตัสได้มากขึ้น จำเป็นต้องผ่าน Deep Sleep Lullaby Lv. 1 มีทั้งหมด 5 ขั้น (เน้นมากในสาย)

สกิลของวันเดอร์เรอร์ (Wanderer) ประกอบไปด้วย 3 อย่างดังนี้

 • Moonlight Serenade  (สกิลกดใช้)

เล่นดนตรีเพิ่มค่า MATK ให้กับเพื่อนในทีมรอบ ๆ ตัวผู้ใช้ เป็นเวลา 1 นาที สกิล Voice Lessons สามารถเพิ่มพลังให้มากขึ้นได้ เลเวลสกิลช่วยเพิ่มพลัง และพื้นที่ได้ จำเป็นต้องผ่าน Deep Sleep Lullaby Lv. 1 มีทั้งหมด 5 ขั้น

 • Lover Symphony  (สกิลกดใช้)

เล่นดนตรีเพิ่มค่า MDEF ให้กับเพื่อนในทีมรอบ ๆ ตัวผู้ใช้ เป็นเวลา 1 นาที สกิล Voice Lessons สามารถเพิ่มพลังให้มากขึ้นได้ เลเวลสกิลช่วยเพิ่มพลัง และพื้นที่ได้ จำเป็นต้องผ่าน Deep Sleep Lullaby Lv. 1 มีทั้งหมด 5 ขั้น

 • Swing Dance  (สกิลกดใช้)

เล่นดนตรีเพิ่มค่า ATK และความเร็วเคลื่อนที่ ให้กับเพื่อนในทีมรอบ ๆ ตัวผู้ใช้ เป็นเวลา 1 นาที สกิล Voice Lessons สามารถเพิ่มพลังให้มากขึ้นได้ เลเวลสกิลช่วยเพิ่มพลัง และพื้นที่ได้ จำเป็นต้องผ่าน Deep Sleep Lullaby Lv. 1 มีทั้งหมด 5 ขั้น

ทั้งสองตัวละคร Minstrel และ Wanderer ถือเป็นสายอาชีพเดียวกันในเกม มีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยในเรื่องการใช้งาน