Geneticist นักเคมี-พันธุศาสตร์

Geneticist นักเคมี-พันธุศาสตร์

ผู้ชำนาญด้านเคมี และพันธุกรรมพืช สร้างส่วนผสมมากมายออกมาช่วยเหลือหรือต่อสู้ได้อย่างอิสระ พร้อมรถเข็นคู่ใจที่พาต่างหาวัตถุดิบสำคัญทั่วโลก และนำมาทำสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน

เจเนติก (Geneticist) เป็นอาชีพคลาส 3 ที่พัฒนามาจาก อาเคมิส (Alchemist) และ ไบโอเคมิส (Biochemist) ในอาชีพนี้จะพัฒนาความรุนแรง ประสิทธิภาพด้านการต่อสู้ต่าง ๆ ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดยสามารถแบ่งสายออกได้เป็น 3 แบบด้วยกันคือ สายรถเข็น จะเน้นความเสียกายธาตุเข้ามาช่วยในการต่อสู้ สายทำยา เด่นในการสนับสนุนผู้ใช้และทีม และสายพืชผู้ช่วย เรียกสิ่งมีชีวิตออกมาช่วยต่อสู้ โดยมีสกิลดังนี้

 • Cart Remodeling  

เพิ่มน้ำหนักของรถเข็น และค่า HIT ให้กับสกิล Cart Revolution, Cart Tornado และ Cart Cannon เลเวลสกิลสามารถเพิ่มน้ำหนัก และค่า HIT ได้ มีทั้งหมด 5 ขั้น (จำเป็นต่อสายรถเข็น สามารถเพิ่มความเสียหายของสกิลอื่น ๆ )

 • Cart Tornado  (สกิลกดใช้)

ควงรถเข็นเป็นทอร์นาโด สร้างความเสียหายทางกายภาพใส่ศัตรูโดยรอบ 5 ช่องและถอยหลังอีก 3 ช่อง ความเสียหายจะเพิ่มมากขึ้นจากสกิล Cart Remodeling ค่า STR น้ำหนักในตัวผู้ใช้ และค่าการโจมตี เลเวลสกิลช่วยเพิ่มความรุนแรงให้มาขึ้นได้ จำเป็นต้องผ่าน Cart Remodeling Lv. 1 มีทังหมด 5 ขั้น

 • Cart Cannon  (สกิลกดใช้)

ยิงระเบิดจากรถเข็นใส่เป้าหมายทางกายภาพและศัตรูรอบเป้าหมาย โดยไม่สนพลังป้องกัน ความเสียหายจะเพิ่มมากขึ้นจากสกิล Cart Remodeling ค่า INT และค่าการโจมตี เสีย Cannon Ball 1 ลูกในการใช้งานหนึ่งครั้ง เลเวลสกิลช่วยเพิ่มความแรง พื้นที่กระจายความเสียหาย และระยะการโจมตีได้ จำเป็นต้องผ่าน Cart Remodeling Lv. 2 มีทั้งหมด 5 ขั้น (เป็นสกิลล่าบอสชั้นดี เพราะลูกระเบิดมีธาตุให้เลือก)

 • Cart Boost  (สกิลกดใช้)

เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ และโจมตีเมื่อใช้รถเข็นอยู่เป็นเวลา 90 วินาที สามารถถูกยกเลิกจากสกิล Decrease AGI เลเวลสกิลช่วยเพิ่มความเร็ว และการโจมตีได้ จำเป็นต้องผ่าน Cart Remodeling Lv. 3 มีทั้งหมด 5 ขั้น (ท่าใช้สำหรับเดินทาง และเสริมความแรงต้องอัพ)

 • Sword Training

เสริมพลังโจมตีของดาบ หรือมีดมือเดียว และเพิ่มค่า HIT เลเวลสกิลช่วยเพิ่มค่าได้ มีทั้งหมด 5 ขั้น

 • Change Material  (สกิลกดใช้)

รวมวัตถุดิบให้เป็นของชื้นใหม่ มีทั้งหมด 1 ขั้น (สายทำยาต้องมีเพื่อสร้างยา)

 • Item Sling  (สกิลกดใช้)

ขว้างขวดยา หรือผลไม้ระเบิดใส่เป้าหมายในระยะ 11 ช่อง จำเป็นต้องเรียน Change Material Lv. 1 มีทั้งหมด 1 ขั้น (ใช้ร่วมกับสกิลทำวัตถุดิบ)

 • Special Pharmacy  (สกิลกดใช้)

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำ Potion และ เครื่องดื่ม ให้มีโอกาสสำเร็จ และได้ปริมาณที่มาขึ้น จำเป็นต้องมีหนังสือในการทำรายการต่าง ๆ ให้ถูกต้อง เลเวลสกิลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น มีทั้งหมด 10 ขั้น

 • Mixed Cooking  (สกิลกดใช้)

จัดทำอาหารช่วยเพิ่มค่า Status 20 หน่วยเป็นเวลา 5 นาที จำเป็นต้องมี Cooking Book: Mix Cooking โดยความสำเร็จขึ้นอยู่กับค่า DEX LUK เลเวลอาชีพ ความหายากของวัตถุ และการโชคของผู้ใช้ เลเวลสกิลจะช่วยให้ทำอาหารออกมาได้เยอะขึ้น จำเป็นต้องผ่าน Special Pharmacy Lv. 1 มีทั้งหมด 2 ขั้น มีรายการอาหารดังนี้ (ช่วยเสริมความสามารถให้ผู้ที่ใช้แบบไม่ทับซ้อน)

 • Savage BBQ  ช่วยเพิ่มค่า STR
 • Warg Blood Cocktail  ช่วยเพิ่มค่า INT
 • Minor Brisket  ช่วยเพิ่มค่า VIT
 • Siroma Icetea  ช่วยเพิ่มค่า DEX
 • Drosera Herb Stew   ช่วยเพิ่มค่า AGI
 • Petite Tail Noodles  ช่วยเพิ่มค่า LUK
 • Bomb Creation  (สกิลกดใช้)

สร้างระเบิดผลไม้หลากหลายชนิด จำเป็นต้องมีหนังสือในการผลิตระเบิดลูกนั้น ๆ สามารถหาซื้อได้ที่สมาคมอาเคมิส โดยความสำเร็จขึ้นอยู่กับค่า DEX LUK เลเวลอาชีพ ความหายากของวัตถุ และการโชคของผู้ใช้ เลเวลสกิลจะช่วยให้ทำนะเบิดออกมาได้เยอะขึ้น จำเป็นต้องเรียน Special Pharmacy Lv. 1 มีทั้งหมด 2 ขั้น

 • Thorn Trap  (สกิลกดใช้)

วางเถาวัลย์ในระยะ 9 ช่อง สร้างความเสียหายตายตัวกับศัตรูบนพื้นที่ 3 ช่องทุกวินาที หากถูกโจมตีด้วยธาตุ Fire เถาวัลย์จะถูกทำลาย เสีย Thorn Plant Seed 1 ขวดในการใช้งานหนึ่งครั้ง ค่าพลังโจมตีและ INT มีผลต่อความเสียหาย เลเวลสกิลช่วยเพิ่มความแรง และระยะเวลาของท่าได้ จำเป็นต้องผ่าน Special Pharmacy Lv. 2 มีทั้งหมด 5 ขั้น (ยึดเป้าหมายใช้ก่อกวน)

 • Thorn Wall  (สกิลกดใช้)

สร้างกำแพงเถาวัลย์ในระยะ 11 ช่องรอบเป้าหมาย 5 ช่อง จะสร้างความเสียหายและผลักให้ถอยหลัง 2 ช่องเมื่อศัตรูเดินผ่าน หากถูกโจมตีด้วยธาตุ Fire จะกลายเป็น Fire Wall ตามเลเวลสกิลของผู้ใช้ เสีย Thorn Plant Seed 1 ขวดในการใช้งานหนึ่งครั้ง เลเวลสกิลช่วยเพิ่มความแรง Max HP ของเถาวัลย์ และระยะเวลาได้ จำเป็นต้องผ่าน Thorn Trap Lv. 3 มีทั้งหมด 5 ขั้น (ยึดเป้าหมายใช้ก่อกวนเช่นกัน)

 • Crazy Vines  (สกิลกดใช้)

สร้างพืชขนาดใหญ่ออกมาจากดิน สร้างความเสียหายกายภาพธาตุ Earth ต่อศัตรูในระยะ 9 ช่อง เสีย Thorn Plant Seed 1 ขวดในการใช้งานหนึ่งครั้ง เลเวลสกิลช่วยเพิ่มความเสียหาย และจำนวนของพืชได้ จำเป็นต้องผ่าน Thorn Wall Lv. 3 มีทั้งหมด 10 ขั้น (สร้างความเสียหายสูง)

 • Blood Sucker  (สกิลกดใช้)

ส่งพืชยึดร่างกายของเป้าหมายในระยะ 9 ช่อง สร้างความเสียหายตายตัว และดูด HP บางส่วนไปให้ผู้ใช้ เสีย Bloodsuck Plant Seed 1 ขวดในการใช้งานหนึ่งครั้ง ค่าพลังโจมตี และ INT สามารถเพิ่มความเสียหายได้ เลเวลสกิลช่วยเพิ่มความแรง การดูด และระยะเวลาของพืช จำเป็นต้องผ่าน Special Pharmacy Lv. 3 มีทั้งหมด 5 ขั้น พืชจะลงได้ 1 ต้นต่อเป้าหมายดูดเลือดได้ 3 ครั้งหากอยู่หากจากผู้ใช้เกิน 12 ช่องตัวไม้จะตาย

 • Hell Plant  (สกิลกดใช้)

สร้างต้นไม้ดุร้ายลงบนพื้นที่สร้างความเสียหายในระยะ 3 ช่องเมื่อมีศัตรูเดินผ่าน และมีโอกาสติดสถานะ Stun และ Bleeding เป็นเวลา 20 วินาที สกิล Summon Flora พลังโจมตี ค่า INT และเลเวลอาชีพสามารถเพิ่มความเสียหายได้ เสีย Plant Bottle 1 ขวดในการใช้งานหนึ่งครั้ง เลเวลสกิลช่วยเพิ่มความแรง จำนวน โอกาสติดสถานะ และระยะเวลาของท่า จำเป็นต้องผ่าน Blood Sucker Lv. 3 มีทั้งหมด 5 ขั้น (สกิลป่วนของอาชีพ)

 • Mandragora Howl  (สกิลกดใช้)

สร้างแมนดราโกร่าลงบนพื้นที่จะร้องโหยหวนมีโอกาสทำให้ติดสถานะ Howling ลด INT ดูด SP เพิ่ม Fixed Cast Time ของเป้าหมาย เสีย Mandragora Flowerpot 1 ขวดในการใช้งานหนึ่งครั้ง เลเวลสกิลช่วยเพิ่มโอกาส ลดค่าต่าง ๆ เพิ่มระยะ และเวลาของท่า ค่า VIT และ LUK ของเป้าหมายมีผลต่อการติดสถานะ จำเป็นต้องเรียน Hell Plant Lv. 3 มีทั้งหมด 5 ขั้น (ทำให้เป็นปัญหามากในกิลด์วอร์)

 • Spore Explosion  (สกิลกดใช้)

ฝังเชื้อเห็ดลงในร่างกายเป้าหมายระยะ 11 ช่อง เมื่อถึงเวลาจะระเบิดตัวเห็ดสร้างความเสียหายกายภาพรอบเป้าหมายที่ถูกฝัง เสีย Bomb Mushroom Spore 1 ขวดในการใช้งานหนึ่งครั้ง ค่าพลังโจมตี INT และเลเวลพื้นฐานสามารถเพิ่มความเสียหายได้ เลเวลสกิลจะช่วยเพิ่มความแรง ระยะ และเวลาการระเบิดได้ จำเป็นต้องเรียน Special Pharmacy Lv. 4 มีทั้งหมด 5 ขั้น

 • Demonic Fire  (สกิลกดใช้)

วางพื้นไฟสร้างความเสียหายเวทมนต์ธาตุ Fire ลงบนพื้นที่ 5 ช่องมีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Burning หากใช้สกิล Fire Expansion ลงไปจะช่วยเพิ่มความเสียหายมากยิ่งขึ้น เสีย Bottle Grenade 1 ขวดในการใช้งานหนึ่งครั้ง เลเวลสกิลช่วยเพิ่มความแรง โอกาสติดสถานะ และเวลาคงอยู่ของท่าและสถานะ จำเป็นต้องผ่าน Spore Explosion Lv. 3 มีทั้งหมด 5 ขั้น

 • Fire Expansion  (สกิลกดใช้)

โยนวัตถุไวไฟ ลงในพื้นที่ 5 ช่องของสกิล Demonic Fire โดยคุณสมบัติขึ้นอยู่กับชนิดของขวดที่โยน เลเวลสกิลช่วยให้โยนขวดได้หลากหลาย จำเป็นต้องผ่าน Demonic Fire Lv. 3 มีทั้งหมด 5 ขั้น (รุนแรงมากในการขว้างยาจะกลายเป็นแบบหมู่)

Geneticist สายอาชีพดังกล่าวมีความสามารถในเรื่องวามเสียหายอย่างรุนแรง และมีทักษะด้านสนับสนุนที่หลากหลาย