แนวทางการเก็บเลเวลพื้นฐาน Ragnarok

เลเวลของเกมแร็กนาร็อกออนไลน์ หรือ RO ถืดเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเกม MMORPG ที่โดดเด่นอย่างมาก ซึ่งระบบการสะสมประสบการณ์จะเกิดขึ้นกับมอนส์เตอร์ทั่วไปตามแผนที่นอกเมือง ดันเจี้ยน หรือทำภารกิจต่าง ๆ เท่านั้น โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 อย่างด้วยกันคือ ค่าประสบการณ์เลเวลพื้นฐาน