แนวทางการหาเงินพื้นฐาน

ระบบเงินสกุล เซนี (Zeny) ในเกมแร็กนาร็อกออนไลน์ ถือเป็นตัวแปรสำคัญอันดับแรก ๆ ของหาซื้อขาย ใช้บริการ หรือแลกเปลี่ยนสิ่งของเครื่องใช้กับ NPC โดยการหาเงินเหล่านี้มีวิธีการค่อนข้างเยอะไปตาม แพตช์ที่อัพเดท ความสามารถในสายอาชีพ รวมไปถึงการลงทุนด้วยเงินจริง โดยแพตช์