Arch Bishop อัครมุขนายกผู้ยิ่งใหญ่

Arch Bishop อัครมุขนายกผู้ยิ่งใหญ่

สุดยอดนักสนับสนุนแห่งราชอาณาจักรผู้ทรงธรรม ยึดถือปกป้องความดีเป็นที่ตั้ง และจัดการสิ่งชั่วร้ายด้วยแรงภาวนาอันศักดิ์สิทธิ์ หลักคำสอนของอาชีพนี้จะช่วยพาท่านไปพบทางสว่าง

อาร์ชบิชอป (Arch Bishop) อาชีพคลาส 3 ที่พัฒนามาจาก พรีส (Priest) และ ไฮพรีส (High Priest) อาชีพนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพจากสกิลสนับสนุนที่รวดเร็ว และใช้เวทย์มนต์ที่ศึกษามาลงโทษผู้ทำบาป โดยสกิลจะแบ่งเป็นสายย่อยออกมาได้ 3 สายใหญ่ๆ คือ สายสนับสนุน ที่เด่นเรื่องการช่วยเหลือเพื่อน สายเวทย์มนต์ ทั้งแบบเดี่ยวและแบบหมู่ซึ่งครั้งนี้สามารถใช้ได้หลากหลายกว่า และสายเดี่ยว คือเล่นคนเดียว โดยสกิลจะมีดังนี้

 • Clementia  (สกิลกดใช้)

ทำให้ทุกคนที่อยู่ในทีมได้รับผลของ Blessing ตามระดับที่เรียนมา เลเวลสกิลมีผลต่อระยะ และเวลาของท่า จำเป็นต้องผ่าน Blessing Lv. 1 มีทั้งหมด 3 ขั้น (จำเป็นต้องอัพ เพราะให้ค่าที่มากกว่าสกิลเก่า)

 • Ancilla  (สกิลกดใช้)

สร้างหิน Ancilla เพื่อช่วยฟื้นฟูค่า SP 15% โดยใช้ Blue Gemstone 1 เม็ด และ 30% ของ Max SP สามารถเก็บได้ 3 ก้อนติดตัวเท่านั้น จำเป็นต้องผ่าน Clementia Lv. 3 มีทั้งหมด 1 ขั้น (ต้องอัพไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน)

 • Praefatio  (สกิลกดใช้)

ทำให้ทุกคนที่อยู่ในทีมได้รับเกราะป้องกันการโจมตี เป็นเวลา 2 นาที โดยเกราะจะอิงตามเลือดสูงสุดของเป้าหมาย 30% เลเวลสกิลมีผลต่อระยะ และจำนวนการป้องกันของเกราะ ต้องผ่าน Kyrie Eleison Lv. 1 มาก่อน มีทั้งหมด 10 ขั้น (ต้องอัพเพราะไม่ทับกับสกิล Kyrie Eleison)

 • Oratio  (สกิลกดใช้)

ทำให้ศัตรูในระยะ 31 ช่องรอบตัวมีโอกาสลดความต้านทานธาตุ Holy ลง เป็นเวลา 2 นาที โอกาส และปริมาณการลดจะขึ้นอยู่กับระดับของสกิล จำเป็นต้องผ่าน Praefatio Lv. 5 มีทั้งหมด 10 ขั้น

 • Duple Light  (สกิลกดใช้)

เรียกดวงวิญญาณ 2 ลูกออกมารอบตัวผู้ร่ายโดยดวงหนึ่งจะสร้างความเสียหายทางกายภาพ และอีกดวงหนึ่งจะสร้างความเสียหายเวทย์มนต์ เมื่อโจมตีปกติจะมีโอกาสส่งดวงวิญญาณออกไปจัดการเป้าหมาย เลเวลสกิลมีผลต่อโอกาส และเพิ่มความเสียหายของสกิลมายิ่งขึ้น จำเป็นต้องผ่าน Aspersio Lv. 1 มีทั้งหมด 10 ขั้น (สายตีต้องอัพไว้ เพราะช่วยจัดการศัตรูได้รวดเร็ว)

 • Judex  (สกิลกดใช้)

สร้างความเสียหายเวทย์มนต์ธาตุ Holy ใส่เป้าหมายและพื้นที่รอบๆศัตรู 3 ช่อง เลเวลสกิลสามารถเพิ่มความรุนแรงขึ้นอีกได้ ต้องผ่าน Turn Undead Lv. 1 มีทั้งหมด 5 ขั้น

 • Adoramus  (สกิลกดใช้)

ทำความเสียหายรุนแรงด้วยเวทย์ธาตุ Holy แก่เป้าหมาย โดยศัตรูมีโอกาสถูกสกิล Decrease AGI และติดสถานะ Blind ใช้ Blue Gemstone 1 เม็ดทุกครั้งที่กดสกิลหากมีสาย Acolyte อยู่ใกล้ๆ จะไม่เสีย Blue Gemstone แต่ผู้เล่นคนนั้นจะเสีย SP 12 ต่อการใช้ 1 ครั้งแทน สกิลเลเวลมีผลต่อพลังโจมตี และโอกาสให้ขึ้นสถานะมากยิ่งขึ้น จำเป็นต้องเรียน Magnus Exorcismus Lv. 1, Ancilla Lv. 1 และ Judex Lv. 5 มีทั้งหมด 10 ขั้น (สกิลสุดโหดของสายเวทย์ สามารถใช้ล่าบอสได้)

 • Expiatio  (สกิลกดใช้)

เสกให้อาวุธเจาะทะลุเกราะศัตรู เลเวลสกิลสามารถเพิ่มเวลา และความเสียหายในการเจาะเกราะได้ ใช้ Oratio Lv. 5 และ Duple Light Lv. 5 เป็นทางผ่าน มีทั้งหมด 5 ขั้น

 • Eucharistica

เพิ่มค่าป้องกัน และป้องกันธาตุ Demon และ Shadow เลเวลที่มากขึ้นจะช่วยเพิ่มค่าป้องกันได้มากขึ้นด้วย จำเป็นต้องผ่าน Epiclesis Lv. 1 และ Expiatio Lv. 1 มีทั้งหมด 10 ขั้น

 • Epiclesis  (สกิลกดใช้)

สร้างต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5*5 ช่อง โดยในพิ้นที่จะช่วยชุบชีวิตผู้เล่นที่ตาย ค่าพลังสูงสุด (Max HP) และฟื้นฟู HP, SP ในทุก 3 วินาที เสีย SP 300 ในการร่าย โดยใช้ Holy Water และ Ancilla อย่างละ 1 ชิ้นในแต่ละครั้ง เลเวลสกิลสามารถเพิ่มระยะเวลา Max HP และการฟื้นฟูให้มากยิ่งขึ้นได้ ต้องผ่าน Ancilla Lv. 1 และ High Heal Lv. 1 ก่อน มีทั้งหมด 5 ขั้น (เป็นสกิลสำคัญของสายสนับสนุนอีก 1 สกิลที่ใช้ในยามฉุกเฉินได้ดีมากๆ)

 • Sacrament  (สกิลกดใช้)

ทำให้เป้าหมายลดเวลาในการร่ายแบบคงที่ (Fixed Cast Time) ลง ระยะเวลาและ ลดการร่ายจะขึ้นอยู่กับเลเวลของสกิล จำเป็นต้องผ่าน Epiclesis Lv. 1 และ Expiatio Lv. 1 มีทั้งหมด 5 ขั้น (สกิลเด่นมาก ๆ ของสายสนับสนุน)

 • Coluseo Heal  (สกิลกดใช้)

ทำให้ทุกคนที่อยู่ในทีมได้รับผลของ Heal ตามระดับที่เรียนมา เลเวลสกิลมีผลต่อระยะ และเวลาของท่า จำเป็นต้องผ่าน Heal Lv. 1 มีทั้งหมด 3 ขั้น (สายสนับสนุนต้องอัพ)

 • Renovatio  (สกิลกดใช้)

ฟื้นฟูเลือดให้กับเป้าหมาย 3% จากค่า Max HP ของเขาในทุก 5 วินาที เป็นเวลา 90 วินาที หากใช้ศัตรูกับธาตุ Undead จะสร้างความเสียหายแทน จำเป็นต้องผ่าน Coluseo Heal Lv. 3 มีทั้งหมด 1 ขั้น

 • High Heal  (สกิลกดใช้)

เพิ่มเลือด (HP) ของเป้าหมายเป็นอย่างมาก หากใช้กับธาตุ Undead สร้างความเสียหาย Holy แทน สกิล Heal มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาด้วย จำเป็นต้องผ่าน Renovatio Lv.1 และมีทั้งหมด 5 ขั้น (เวทย์ที่ใช้ในการล่าบอส)

 • Cantocandidus  (สกิลกดใช้)

ทำให้ทุกคนที่อยู่ในทีมได้รับผลของ Increase AGI ตามระดับที่เรียนมา เลเวลสกิลมีผลต่อระยะ และเวลาของท่า จำเป็นต้องผ่าน Increase AGI Lv. 1 มีทั้งหมด 3 ขั้นด้วยกัน

 • Lauda Agnus  (สกิลกดใช้)

ทำให้ทุกคนในทีมถูกแก้สถานะผิดปกติ Blind, Burning, Crystallization, Freezing, Frozen และ Stone หากไม่ได้ติดจะเพิ่มค่า VIT เป็นเวลา 1 นาทีแทน เลเวลสกิลมีผลต่อโอกาส และการเพิ่มค่า VIT จำเป็นต้องผ่าน Status Recovery Lv. 1 มีทั้งหมด 4 ขั้น

 • Lauda Aramus  (สกิลกดใช้)

ทำให้ทุกคนในทีมถูกแก้สถานะผิดปกติ Deep Sleep, Howling, Silence, Sleep และ Stun หากไม่ได้ติดจะเพิ่มค่า LUK เป็นเวลา 1 นาทีแทน เลเวลสกิลมีผลต่อโอกาส และการเพิ่มค่า LUK จำเป็นต้องผ่าน Lauda Agnus Lv. 2 มี่ทั้งหมด 4 ขั้น

 • Clearance  (สกิลกดใช้)

ลบทุกสถานะของเป้าหมายออกทั้งหมด โดยโอกาสสำเร็จจะขึ้นอยู่กับเลเวลของสกิล จำเป็นต้องผ่าน Lauda Ramus Lv. 2 มีทั้งหมด 5 ขั้น (เป็นสกิลใช้ในวอร์กิลด์)

 • Silentum  (สกิลกดใช้)

ทำให้ศัตรูรอบตัวถูกร่าย Lex Divina โดยโอกาสสำเร็จจะขึ้นอยู่กับเลเวล ค่า VIT และค่า LUK ของเป้าหมายด้วย การอัพสกิลจะช่วยเพิ่มพื้นที่ และระยะเวลาของท่านี้ด้วย จำเป็นต้องผ่าน Clearance Lv. 1 มีทั้งหมด 5 ขั้น

อาชีพ Arch Bishop ยังสามารถแยกย่อยสายต่างๆ ในการเล่นให้เหมาะสมกับผู้เล่นได้ค่อนข้างมาก จึงต้องศึกษาให้ดีก่อนเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการเล่น