ค่าสถานะ (Status) ต่าง ๆ ในเกม Ragnarok

ค่าสถานะ (Status) ต่าง ๆ ในเกม Ragnarok

ค่าสถานะ หรือค่าสเตตัส (Status) เป็นส่วนที่แยกออกมาจากการอัพสกิล ซึ่งมีหน้าที่เป็นหน่วยพื้นฐานให้กับคุณสมบัติ หรือลักษณะการต่อสู้ของตัวละครให้โดดเด่นยิ่งขึ้น โดยมีสกิลไม่น้อยที่จำเป็นต้องพึ่งค่าสเตตัสเข้ามาประกอบการใช้งาน

ปกติการเล่นอาชีพต่าง ๆ จะมีคำแนะนำจากผู้ที่เชี่ยวชาญมากมายในโลกออนไลน์ หากต้องการทดลองเองก็ย่อมได้เช่นกัน แต่ควรศึกษา และวางแผนให้ดีก่อนเสมอเพื่อให้ได้ค่าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด การลงค่าใด ๆ ผิดพลาดแล้วจะเป็นเรื่องยุ่งยากถึงขั้นเล่นใหม่ได้เลยทีเดียว

สำหรับค่าสเตตัส จะมีให้ตั้งแต่สร้างตัวละครของเราใช้แต้มสเตตัส (Status Point) ในการเพิ่มความสามารถให้ตัวละครโดยปัจจุบันมีค่าสเตตัสที่อัพได้สูงสุดที่ 130 แต้มในแต่ละค่านั้นไม่สามารถลงเต็มได้ทั้งหมด จึงต้องเลือกให้เป็นประโยชน์และเหมาะสมต่อสายอาชีพให้มากที่สุด ซึ่งรายละเอียดมีดังต่อไปนี้

 • ความแข็งแกร่ง (STR หรือ Strength)

ช่วยในเรื่องการต่อสู้ทางกายภาพระยะประชิดเป็นหลัก โดยมีค่าอื่นเพิ่มเติมเมื่อหารลงตัวด้วย

ค่า STRความสามารถพิเศษหมายเหตุ
1 STR– ATK+1 – Weapon ATK +0.5% – แบกของ (Weight Limit)+30 – ลดระยะเวลาเมื่อถูกสกิล              Vacuum Extreme 0.04 วินาทีค่า ATK และ Weapon ATK เฉพาะอาวุธที่โจมตีระยะใกล้เท่านั้น เช่น Spears, Book, Barehands
5 STR– ATK+1 – ความเสียหายของอาวุธ (Weapon ATK)+0.5%สำหรับอาวุธที่โจมตีระยะไกล เช่น Bows, Intruments, Whips จะได้รับความสามารถตรงนี้
 • ความว่องไว (AGI หรือ Agility)

โดดเด่นในเรื่องความเร็วในการต่อสู้ รวมการหลบหลีก โดยมีค่าอื่นเพิ่มเติมเมื่อหารลงตัวด้วย

ค่า AGIความสามารถพิเศษหมายเหตุ
1 AGI– ค่าหลบหลีก (Flee rate)+1 – เพิ่มความเร็วโจมตี (Attack Speed หรือ ASPD) – ต้านทานสถานะ Bleeding และ Sleep 1%ค่า ASPD จะมีการคำนวณอาวุธ อาชีพ สกิล ค่า AGI, DEX และยาที่ช่วยเสริมประกอบ การลงค่า AGI ที่ 1-20 อาจจะให้ผลเพียง 1 ASPD เท่านั้น
5 AGI– ค่าป้องกันตัวเอง (Soft DEF) +1 
 • พลัง (Vitality หรือ VIT)

ความอดทนที่ให้ในเรื่องจำนวนเลือด HP และการฟื้นฟู โดยมีค่าอื่นเพิ่มเติมเมื่อหารลงตัวด้วย

ค่า VITความสามารถพิเศษหมายเหตุ
1 VIT– Max HP +1% – การใช้ยาฟื้นฟู HP+2% – ต้านทานสถานะ Stun, Poison, Deadly Poison 1% – ลดระยะเวลาของสถานะ Burning, Freezing, Mode Cold 0.1 วินาที 
2 VIT– Soft DEF+1 
5 VIT– ค่าป้องกันเวท (Soft MDEF+1) – การฟื้นฟูเลือดตามธรรมชาติ (HP Recovery)+1เมื่อ Max HP 200 จะได้รับ HP Recovery+1
 • ความฉลาด (Intelligence หรือ INT)

ค่าที่ใฟ้ความสามารถในการใช้สกิล ป้องกัน และโจมตีเวทมนต์ โดยมีค่าอื่นเพิ่มเติมเมื่อหารลงตัวด้วย

ค่า INTความสามารถพิเศษหมายเหตุ
1 INT– พลังโจมตีเวท (Status MATK)+1.5 – Soft MDEF +1 – Max SP +1% – การฟื้นฟูเวทตามธรรมชาติ (SP Recovery)+1 – ลดเวลาร่ายสกิล (ครึ่งหนึ่งของค่า DEX) – ความสำเร็จในการทำยา 0.05% – ต้านทานสถานะ Blind (ลดเวลา 1/15 วินาที), Silence, Chaos 1-3% 
2 INT– การฟื้นฟูเวทตามธรรมชาติ (SP Recovery)+1 เมื่อมี INT 120 ขึ้นไปหาก INT 119 ถึง 120 จะำเ้รับ SP Recovery+5
6 INT– การฟื้นฟูเวทตามธรรมชาติ (SP Recovery)+1เมื่อ Max SP 100 จะได้รับ HP Recovery+1
 • ความแม่นยำ (Dexterity หรือ DEX)

ใช้สำหรับเพิ่มความสามารถในการโจมตี หรือโจมตีระยะไกลที่ถูกต้อง และลดระยะรร่ายเวทมนต์ โดยมีค่าอื่นเพิ่มเติมเมื่อหารลงตัวด้วย

ค่า DEXความสามารถพิเศษหมายเหตุ
1 DEX– ATK+1 – Weapon ATK+0.5% – ความแม่นยำ (Hit rate)+1 – ลดเวลาร่ายสกิล – เพิ่มค่า ASPD – เพิ่มโอกาสสำเร็จของสกิล Steal, Forging, Brewing 0.1% – เพิ่มโอกาสสำเร็จของสกิล Divest, Cooking 0.2%ค่า ATK และ Weapon ATK สำหรับอาวุธที่โจมตีระยะไกลเท่านั้น
5 DEX– MATK+1 – Soft MDEF+1 – ATK+1 – Weapon ATK+0.5%ค่า ATK และ Weapon ATK สำหรับอาวุธที่โจมตีระยะประชิด
 • ความโชคดี (Luck หรือ LUK)

ทักษะพิเศษที่ช่วยเสริมความสามารถต่าง ๆ ให้ดีขึ้น โดยมีค่าอื่นเพิ่มเติมเมื่อหารลงตัวด้วย

ค่า LUKความสามารถพิเศษหมายเหตุ
1 LUK– Critical Hit Rate+0.3% – เพิ่มโอกาสสำเร็จของสกิล Forging, Brewing, Cooking 0.1% – ต้านทานสถานะ Blind, Curse (1%), Frozen, Poison, Silence, Sleep, Stone Curse, Stun (ระยะเวลา 0.01 วินาที) เล็กน้อย 
3 LUK– ATK+1 – MATK+1 – Hit rate +1 – โอกาส Auto-Blitz Beat rate (สกิล Blitz Beat) +1% – โอกาส Auto-Warg Strike (สกิล Warg Strike)+1% 
5 LUK– Flee rate+1 – ป้องการถูกโจมตีแบบ Critical (Critical Hit Shield)+1 
10 LUK– หลบหลีกการโจมตีแบบสมบูรณ์ (Perfect Dodge)+1 

แต้มสเตตัสมีสูตรง่าย ๆ คือเลเวลพื้นฐานเริ่มต้นที่ 48 และบวกเพิ่มขึ้น 3 แต้มของการอัพเลเวลหนึ่งครั้ง เมื่อเลเวลพื้นฐานครบ 5 เลเวลจะบวกแต้มสเสตัสขึ้นมาอีก 1 แต้มเสมอ โดยมีสูตรพื้นฐานที่ในการอัพสเตตัสให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้ STR ควรหารลงตัวด้วย 5 AGI ควรหารลงตัวด้วย 5 VIT ควรหารลงตัวด้วย 2 และ 5 INT ควรหารลงตัวด้วย 6 DEX ควรหารลงตัวด้วย 5 และ LUK ควรหารลงตัวด้วย 10 นอกจากนี้ยังมีค่าสเตตัสรองที่จำเป็นต้องรู้ดังนี้

 • ATK (Attack)

ค่าแสดงพลังโจมตีของตัวละคร โดยแบ่งออกมาสองส่วนด้วยกันคือ A+B โดย A เป็นค่า ATK หลักของตัวละครโดยตรง และ B เป็นค่า Weapon ATK คืออาวุธจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อถูกบัฟอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง และแสดงผลของค่าโจมตีออกมาไม่ทั้งหมด

 • MATK (Magic Attack)

ค่าแสดงพลังโจมตีเวทมนต์ของตัวละคร โดยแบ่งออกมาสองส่วนด้วยกันคือ A+B โดย A เป็นค่า MATK หลักของตัวละครโดยตรง และ B เป็นค่า Weapon MATK คืออาวุธจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อถูกบัฟอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง และแสดงผลของค่าโจมตีเวทมนต์ออกมาไม่ทั้งหมด

 • DEF (Defense)

ค่าแสดงพลังป้องกันการโจมตีของตัวละคร โดยแบ่งออกมาสองส่วนด้วยกันคือ A+B โดย A เป็นค่า Soft DEF หลักของตัวละครโดยตรง และ B เป็นค่า Hard DEF คือเกราะจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อถูกบัฟอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง และเป็นการตัดจำนวนความเสียหาย ซึ่งแตกต่างจาก Soft DEF ที่ลดทอนความเสียหายที่ได้รับ การแสดงผลของค่าป้องกันทั้งหมดอาจมีค่าอื่นที่ซ่อนไว้ด้วย

 • MDEF (Magic Defense)

ค่าแสดงพลังป้องกันการโจมตีเวทมนต์ของตัวละคร โดยแบ่งออกมาสองส่วนด้วยกันคือ A+B โดย A เป็นค่า Soft MDEF หลักของตัวละครโดยตรง และ B เป็นค่า Hard MDEF คือเกราะจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อถูกบัฟอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง และเป็นการตัดจำนวนความเสียหาย ซึ่งแตกต่างจาก Soft MDEF ที่ลดทอนความเสียหายที่ได้รับ การแสดงผลของค่าป้องกันทั้งหมดอาจมีค่าอื่นที่ซ่อนไว้ด้วย

 • HIT

ค่าความแม่นยำในการโจมตี โดยมีค่า DEX LUK เลเวลพื้นฐาน และค่าพิเศษอื่น ๆ เข้ามาประกอบด้วย ทั้งนี้จะมีโอกาสในการโดจมตีสูงสุดเพียง 95% เท่านั้น

 • CRIT (Critical Rate)

โอกาสสร้างความเสียหาย 40% ใส่เป้าหมายโดยไม่คำนึงค่า Flee rate แต่ยังนำค่า Perfect Dodge และค่า DEF เข้ามาคำนวณอยู่ และจะเพิ่มโอกาสเป็นสองเท่าหากตัวละครสวมอาวุธประเภท Katar อยู่ (ค่าไม่แสดงในหน้าสเตตัส) ค่า LUK 1 แต้มสามารถลดการถูกคริติคอลได้ 0.3+โบนัสอื่น ๆ

 • FLEE (Flee Rate)

ค่าแสดงการหลบหลีกของตัวละคร โดยแบ่งออกมาสองส่วนด้วยกันคือ A+B โดย A เป็นค่า Flee หลักของตัวละครโดยตรงโดยมีอาวุธ หรือบัฟอื่น ๆ เข้ามาช่วย และ B เป็นค่า Perfect Dodge คือการหลบหลีกอย่างสมบูรณ์ ซึ่งการหลบหลีกทุกครั้งจะนำค่านี้มาคำนวณก่อนเสมอ เมื่อมีจำนวนของศัตรูตั้งแต่ 3 ตัวขึ้นไปจะทำให้ค่า Flee ลดลงและมากขึ้นไปเรื่อย ๆ เมื่อศัตรูมีมากกว่านี้

 • ASPD (Attack Speed)

ค่าความเร็วในการโจมตีต่อวินาที โดยมีค่า DEX AGI อาชีพ อาวุธและบัฟต่าง ๆ เข้ามาคำนวณ โดยมีค่ามากที่สุด 190 แต้มอาจมีเพิ่มเติมในอนาคต

ทั้งนี้ยังมีค่าอื่นที่ไม่ได้ทำการระบุลงในช่องแสดงสเตตัส โดยตัวของค่าต่าง ๆ มีจำนวนมากขึ้นจะยิ่งใช้แต้มมากขึ้นเช่นกัน จึงควรศึกษาและวางแผนให้ดีก่อนมีการลงแต้มทุกครั้งเพื่อให้หมด และเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด